English Olympics of Vietnam (EOV) 2023: Sân chơi khơi dậy sức mạnh toàn cầu cho thanh niên Việt Nam English Olympics of Vietnam (EOV) 2023: Sân chơi khơi dậy sức mạnh toàn cầu cho thanh niên Việt Nam
(LĐXH)- Dưới sự chỉ đạo của Đại sứ Ngô Quang Xuân - nguyên Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và bảo trợ của Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam cùng sự đồng hành từ tổ ...
1 2 3 4 5 6 7