Xã hội
Nâng cao năng lực tham gia vào nền kinh tế số của các nữ doanh nhân doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam Nâng cao năng lực tham gia vào nền kinh tế số của các nữ doanh nhân doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam
(LĐXH)- Tiếp nối thành công của sáng kiến tại Malaysia và Indonesia, Dự án “Tăng trưởng doanh nghiệp của tôi” tiếp tục mở rộng sang Việt Nam nhằm mục tiêu tiếp cận và ...
1 2 3 4 5 6 7