Xã hội
Giải thưởng Khoa học L’Oréal – UNESCO trao giải thưởng cho 3 nhà khoa học nữ Việt Nam xuất sắc năm 2023 Giải thưởng Khoa học L’Oréal – UNESCO trao giải thưởng cho 3 nhà khoa học nữ Việt Nam xuất sắc năm 2023
(LĐXH)- Ngày 24.11.2023, tại Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng Khoa học L’Oréal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học (For...
1 2 3 4 5 6 7