Trường Đại học Lao động - Xã hội trao bằng tốt nghiệp cho 89 thạc sĩ và 1 tiến sĩ Trường Đại học Lao động - Xã hội trao bằng tốt nghiệp cho 89 thạc sĩ và 1 tiến sĩ
Ngày 19/1/2024, Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ cho 89 học viên cao học niên khóa 2021-2023 và bằng tiến sĩ cho 1 nghiên cứu ...
1 2 3 4 5 6 7