Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp với UN-Habitat phát triển kinh tế du lịch nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh Trường Cao đẳng Quảng Nam phối hợp với UN-Habitat  phát triển kinh tế du lịch nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh
(LĐXH) – Chiều ngày 26/12/2023, Trường Cao đẳng Quảng Nam đã làm việc với tổ chức UN-Habitat (Chương trình Định cư con người Liên Hợp Quốc) trong lĩnh vực đào tạo ph...
1 2 3 4 5 6 7