Về một Dự án góp phần nâng cao nhận thức về giá trị bản thân cho các em học sinh trung học cơ sở Về một Dự án góp phần nâng cao nhận thức về giá trị bản thân cho các em học sinh trung học cơ sở
(LĐXH)- Vừa qua, Unilever Việt Nam cùng nhãn hàng Dove phối hợp với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức khóa tập huấn cho...
2 3 4 5 6 7 8