Lao động
Quảng Ninh: Quan tâm tạo việc làm cho người lao động Quảng Ninh: Quan tâm tạo việc làm cho người lao động
(LĐXH) - Các cấp, ngành của tỉnh Quảng Ninh đang tập trung triển khai giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tạo ra khoảng 30.000 việc làm tăng thêm trong năm 2024.
1 2 3 4 5 6 7