Thời sự
Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số
(LĐXH)- Ngày 30/11/2023, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp Google tổ chức Diễn đàn “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số".
1 2 3 4 5 6 7