Xã hội
Lâm Đồng nghiêm túc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm Lâm Đồng nghiêm túc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm
(LĐXH) - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã ban hành k...
1 2 3 4 5 6 7