Kinh tế
Phát động Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023” Phát động Chương trình “Khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023”
(LĐXH)- Chương trình diễn ra từ ngày 4/12/2023 đến ngày 10/1/2024 trên phạm vi toàn quốc để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối...
1 2 3 4 5 6 7