Giáo dục - Nghề nghiệp
Long An nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
07:54 AM 12/02/2024
(LĐXH)- Thời gian qua, tỉnh Long An đã xác định đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá chính là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, có trình độ, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh.
Toàn tỉnh Long An hiện có 14 cơ sở đang hoạt động (03 trường cao đẳng, 06 trường trung cấp, 03 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 02 đơn vị tham gia giáo dục nghề nghiệp). Trong đó có 02 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đầu tư các nghề trọng điểm (Trường Cao đẳng Long An 05 nghề: 2 nghề cấp độ quốc tế, 2 nghề cấp độ ASEAN, 01 nghề cấp độ quốc gia; Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã Miền Nam 02 nghề cấp độ quốc gia).
Trong đó, Trường Cao đẳng Long An được đầu tư kinh phí 103,17 tỷ đồng để xây dựng Xưởng thực hành (70,33 tỷ đồng), đầu tư thiết bị (32,84 tỷ đồng) từ nguồn kinh phí đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và nguồn kinh phí Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, góp phần xây dựng Trường Cao đẳng Long An thành Trường Cao đẳng chất lượng cao vào năm 2025.
Kết quả trong năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tuyển sinh 23.623 người lao động (857 cao đẳng, 3.766 trung cấp, 7.205 sơ cấp, 11.804 đào tạo nghề dưới 3 tháng), đạt 102,7% kế hoạch. Qua đó đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đến cuối năm 2023 đạt 74,74%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33,15%. Sau đào tạo có trên 90% học sinh sinh viên được giới thiệu có việc làm; đặc biệt, các nghề thuộc lĩnh vực công nghệ kỹ thuật như: Cắt gọt kim loại, Hàn, Điện công nghiệp, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Lập trình PLC..., học sinh sinh viên tốt nghiệp không đủ đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
Cơ sở vật chất của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Long An được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
Thời gian qua, để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, tỉnh Long An đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tính thiết thực và tầm quan trọng của công tác giáo dục nghề nghiệp, nhất là chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, xác định việc đổi mới công tác giáo dục nghề nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao năng suất, chất lượng lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An cung đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục nghề nghiệp, công tác phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức của học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội về vị trí, vai trò, sự cần thiết đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đối với việc làm, thu nhập của người lao động và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Năm 2023, toàn tỉnh đã tổ chức tư vấn học nghề, việc làm cho 11.994 học sinh đang học lớp 9, 12 ở các Trường THPT, THCS; tổ chức cho trên 6.800 học sinh tham quan, trải nghiệm học nghề tại trường; cử giáo viên tham gia giảng dạy tiết hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 tại 07 trường THPT; tổ chức 05 hội nghị tập huấn triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2023 tại các huyện, thị xã, thành phố với 927 đại biểu tham dự…
Bên cạnh đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An còn chấp thuận cho Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II liên kết với Trường Cao đẳng Long An tổ chức đào tạo nghề Logistics trình độ trung cấp cho 72 học sinh; Trường Trung cấp Việt Thuận liên kết với tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức đào tạo trình độ trung cấp cho 599 học sinh tốt nghiệp THCS. Trường Cao đẳng Long An liên kết với các Trường Đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và trong khu vực tuyển sinh đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học cho 182 sinh viên; đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học cho 89 sinh viên...
Không chỉ vậy, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh cũng đã tích cực phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, góp phần cho công tác giáo dục nghề nghiệp ngày càng sát hợp hơn với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động.
Cụ thể trong năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đào tạo theo đặt hàng của 24 doanh nghiệp, với 216 lao động các nghề: Điện công nghiệp, Cơ điện tử, Công nghệ ô tô, Cắt gọt kim loại, Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Lắp đặt thiết bị cơ khí, Sửa chữa thiết bị may, Vận hành xe nâng. Phối hợp với trên 200 doanh nghiệp để triển khai đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường lao động, gắn giải quyết việc làm với nhiều hình thức, như: tổ chức cho 47 giáo viên thực hành thực tế tại doanh nghiệp; 1.917 học sinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp; huy động 38 cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo.
Tiếp đến, để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An cũng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với doanh nghiệp xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo các cấp trình độ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.
Trong năm 2023, đã xây dựng mới 8 chương trình, trong đó 03 chương trình trung cấp với các nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp và 05 chương trình sơ cấp: Điêu khắc gỗ, Kỹ thuật nấu ăn; Trang điểm thẩm mỹ; Chăm sóc da; Quản trị khách sạn.
Ngoài ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn phối hợp với doanh nghiệp tổ chức cho 47 giáo viên thực hành thực tế tại doanh nghiệp; cử 80 cán bộ quản lý, giảng viên tham dự các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo do Tổ chức GIZ (Đức), AUS4SKILL (Úc) và DAIKIN tổ chức…
Trong năm 2024, tỉnh Long An đặt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ 35%.
Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Long An sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 21- CT/TW của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chương trình đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và nông nghiệp của tỉnh.
Tiếp tục phối hợp, liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp để đào tạo theo địa chỉ sử dụng, đào tạo lại nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho lao động của doanh nghiệp. Tăng cường liên kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thương hiệu, các trường đại học ngoài tỉnh để mở rộng ngành nghề, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, của tỉnh Long An.

Chí Tâm