Vinh danh “Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards” Vinh danh “Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards”
(LĐXH)- Ngày 02/12, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ tuyên dương “Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards” lần thứ nhất năm 2023.
1 2 3 4 5 6 7