Tập huấn kiến thức dân tộc cho đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Quảng Nam Tập huấn kiến thức dân tộc cho đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Quảng Nam
(LĐXH) _ Nhằm xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên cơ hữu để giảng dạy kiến thức dân tộc tại địa phương, ngày 4/2 tại thành phố Tam Kỳ, trường Cao đẳng Quảng Nam ...
1 2 3 4 5 6 7