Giáo dục - Nghề nghiệp
Cần Thơ chú trọng công tác giáo dục nghề nghiệp
03:32 PM 22/03/2024
(LĐXH)-Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Cần Thơ đã phối hợp các cơ quan, đơn vị, có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chính sách và tổ chức nhiều hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Hằng năm, nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo nghề tại Cần Thơ tiếp tục được tăng cường. Mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục được củng cố và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp được tăng cường. Loại hình, trình độ đào tạo và mô hình hoạt động được phát triển, đa dạng. Hiện nay trên địa bàn thành phố có 64 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó 13 trường cao đẳng (04 trường cao đẳng đặt cơ sở tại Cần Thơ), 08 trường trung cấp (trong đó có 01 phân hiệu), 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 25 cơ sở khác có dạy nghề.  Quy mô đào tạo của cả hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ khoảng 45.000 - 50.000 người/năm. Ngành nghề đào tạo ngày càng đa dạng, hiện có 80 nghề được đào tạo với các cấp trình độ.
Ngành nghề đào tạo cho học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ ngày càng đa dạng
Cùng với đó, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp của thành phố được quan tâm phát triển cả về số lượng và chất lượng. Năm 2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ xây dựng Kế hoạch về bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 với 65 người tham gia lớp học. Qua đó giúp cho đội ngũ chủ chốt là cán bộ quản lý và giảng viên, giáo viên các trường cao đẳng và trung cấp trên địa bàn thành phố nắm vững nội dung cơ bản và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu và Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Đặc biệt, Sở đã tổ chức Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp thành phố Cần Thơ năm 2023. Hội giảng là một trong nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, với mục đích phát hiện, công nhận, tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp dạy giỏi; nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút các thành phần xã hội tham gia vào giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho nhà giáo học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy và đánh giá năng lực giảng dạy thực tế của đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp; tạo động lực cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp phấn đấu, hoàn thiện bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, phát triển nghề nghiệp. Cùng với đó, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ đã thành lập Hội đồng xét chọn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2023 để thực hiện xét chọn và đề xuất danh sách trình Hội đồng cấp toàn quốc xét chọn học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2023.
Thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  còn tích cực phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm. Ngày Hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2023 đã giúp đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của học sinh phổ thông, các bậc phụ huynh và toàn xã hội về định hướng nghề nghiệp, chọn đúng ngành nghề. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp năm 2023 và định hướng những năm tiếp theo. Ngày Hội đã thu hút hơn 57 cơ sở GDNN và doanh nghiệp tham gia tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh và tuyển dụng việc làm, thu hút 1.400 người tham dự, trong đó: học sinh, sinh viên: 1.107 người; người lao động 310 người.
Đồng thời Sở chỉ đạo xây dựng, nhân rộng mô hình liên kết 3 bên: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Doanh nghiệp - Trung tâm Dịch vụ việc làm nhằm tạo sự gắn kết chặt chẽ, phát huy lợi thế tối đa của các bên tham gia trong giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm. Đến nay, đã có 11 cơ sở đào tạo, 21 doanh nghiệp ký kết tham gia mô hình. Đây là cơ sở để thực hiện ngày càng tốt hơn, gắn kết chặt chẽ hơn công tác dạy nghề với giải quyết việc làm. Theo báo cáo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ lao động có việc làm sau khi đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngày càng được nâng lên. Hằng năm tỷ lệ học sinh, sinh viên, người học nghề có việc làm sau khi học nghề bình quân đạt 87% tổng số tốt nghiệp, một số nghề tỷ lệ học sinh, sinh viên ra trường đạt trên 90%, nhất là các trường cao đẳng.
Ngoài ra, trong công tác giáo dục nghề nghiệp, thành phố Cần Thơ cũng chú trọng đến việc đào tạo nghề cho thanh niên xuất ngũ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch Đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự (Quân nhân xuất ngũ), nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trong năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tiếp nhận thẻ học nghề thanh niên xuất ngũ là: 473 thẻ (Trong đó, bộ đội xuất ngũ: 306 thẻ, công an xuất ngũ: 167 thẻ).
Nhìn chung, công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện nay đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, có kỹ năng nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố góp phần xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho xã hội.
Năm 2024, thành phố Cần Thơ đặt mục tiêu tuyển sinh đào tạo nghề cho 45.000 người, qua đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 33%. Theo đó, thành phố tiếp tục rà soát, củng cố mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng hướng nghiệp, đào tạo nghề của các cơ sở. Đảm bảo các điều kiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề như: nâng cao năng lực đội ngũ quản lý, nhà giáo và người dạy; phát triển chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo để nâng cao kỹ năng nghề, nhất là kỹ năng mới trong môi trường làm việc 4.0.
Cùng với đó, thành phố tăng cường hợp tác 03 bên giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm; đẩy mạnh đào tạo nghề cho đối tượng thanh niên xuất ngũ; kết nối đồng bộ giữa đào tạo với giải quyết việc làm trong nước và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy mạnh phân luồng học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tổ chức ngày Hội tư vấn Hướng nghiệp - Tuyển sinh và Việc làm năm 2024./.
Mỹ Hằng