Lao động
Tỷ lệ tạo việc làm mới của Thành phố Hồ Chí Minh tăng trong 2 tháng đầu năm 2024
07:35 PM 28/02/2024
(LĐXH)-Trong 2 tháng đầu năm 2024, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được một số điểm tích cực so với cùng kỳ: tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 0,65%, tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 1,3%; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tăng 5,21%; tiếp nhận nội quy lao động của doanh nghiệp tăng 16,9%.
Theo thông tin từ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, về việc làm trong nước, trong tháng 2/2024, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho 27.232 lượt người, trong đó số chỗ việc làm mới là 14.461 tập trung các lĩnh vực thương mại dịch vụ, dịch vụ phục vụ cá nhân, sản xuất công nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 54.579/300.000 (đạt 18,19% kế hoạch), trong đó số chỗ việc làm mới là 25.085/140.000 chỗ (đạt 17,92% kế hoạch). So với cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ giải quyết việc làm tăng 0,65%, tỷ lệ tạo việc làm mới tăng 1,3%.
Các ứng cử viên tham gia tư vấn tại Ngày hội kết nối việc làm trên địa bàn TPHCM
Về hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, trong tháng 2/2024, các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đã đưa 214 lao động đi làm việc ở các nước (trong đó có 99 người là nữ). Từ đầu năm đến nay, toàn Thành phố có 488 lao động đi làm việc ở nước ngoài (trong đó có 231 người là nữ) tập trung ở thị trường truyền thống với các ngành nghề tiếp nhận lao động là chế biến thực phẩm, đóng gói, điều dưỡng. Cùng với đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố đã triển khai và tiếp nhận nhận hồ sơ đăng ký kỳ thi tiếng Hàn để tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS Đợt 1/2024 với 272 người lao động đăng ký; kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 5/2024.
Cũng trong tháng 2/2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã tổ chức 07 phiên, sàn giao dịch việc làm, tư vấn việc làm cho 20.808 luợt người, giới thiệu việc làm cho 2.343 lượt người; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố, Ban chỉ huy quân sự Quận 3, Quận 4, Quận 6, Quận 11 và huyện Củ Chi tổ chức “tư vấn - giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương” năm 2024, với 792 quân nhân tham dự.
Bên cạnh đó, công tác giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện hiệu quả. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã thực hiện tiếp nhận 9.814 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 12.432 trường hợp; 125 trường hợp có quyết định hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; tiếp nhận 66.620 trường hợp người lao động thông báo tình trạng việc làm hàng tháng. Đồng thời Sở đã đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố văn bản gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng. Ban hành kế hoạch thực hiện nội dung giám sát công tác quản lý nhà nước về lao động và việc làm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025; báo cáo tình hình lao động và tình hình bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 trên địa bàn Thành phố.
Đặc biệt, trong tháng 2/2024, Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động tổ chức thu thập thông tin cung - cầu lao động trên hệ thống thông tin lao động - việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu tìm kiếm việc làm thực hiện thu thập thông tin cầu 7.400 lượt doanh nghiệp (đạt 14,8% kế hoạch năm) và thu thập thông tin cung là 24.245 người có nhu cầu tìm việc làm (đạt 19,87% kế hoạch năm); thực hiện thông tin thị trường lao động 34.221 lượt người.
Về công tác quản lý lao động người nước ngoài, trong tháng 2/2024, thực hiện thẩm định và ban hành thông báo chấp thuận vị trí công việc được sử dụng lao động người nước ngoài cho 281 vị trí được sử dụng 351 lao động nước ngoài; cấp mới, cấp lại và gia hạn giấy phép lao động cho 1.655 trường hợp (gồm: cấp mới: 291 trường hợp, cấp lại: 287 trường hợp, gia hạn: 477 trường hợp); thông báo xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 152 hồ sơ; tiếp nhận báo cáo không phải làm thủ tục xác nhận người nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động 04 trường hợp; xác nhận thu hồi giấy phép lao động người nước ngoài hết hiệu lực 236 trường hợp. Ban hành báo cáo việc triển khai thực hiện Nghị định số 70/2023/NĐ-CP ngày 18/09/2023 của Chính phủ.
Về công tác an toàn, vệ sinh lao động, Sở đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố năm 2024. Báo cáo tình hình tai nạn lao động năm 2023 và báo cáo tình hình tai nạn lao động của người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động năm 2023 trên địa bàn Thành phố. Trong tháng 1/2024, trên địa bàn Thành phố xảy ra 03 vụ tai nạn lao động (làm chết 03 người) nhiều hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm 2023 (02 vụ, chết 02 người).
Trong tháng 3/2024 tới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với các tổ chức, doanh nghiệp về thực hiện quy định trong sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Viêt Nam. Chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2020-2025. Theo dõi tình hình lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết; tổ chức các hoạt động kết nối cung - cầu lao động đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm của người lao động và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp; theo dõi tình hình về tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nhóm 2, 3 của các tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động./.
Mỹ Hạnh