Lao động
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn: Đẩy mạnh tư vấn, kết nối việc làm cho người lao động
03:03 PM 28/02/2024
(LĐXH) - Những năm qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn đã đẩy mạnh công tác tư vấn, giới thiệu tạo việc làm cho người lao động; trong đó, ưu tiên các xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn, góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống người dân.
Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn đã tăng cường vai trò trung gian, đổi mới phương thức hỗ trợ, kết nối việc làm, tạo điều kiện để người lao động sớm quay trở lại thị trường lao động. Với sự hỗ trợ tích cực từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và của chính quyền địa phương, các cơ quan, ban, ngành các cấp đã hỗ trợ tổ chức triển khai nhiều phiên giao dịch việc làm không chỉ ở trung tâm các huyện, thành phố mà tổ chức tại các cụm xã với nhiều hình thức linh hoạt, phong phú, phù hợp với các đối tượng như: Sàn giao dịch việc làm trực tuyến, phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm...
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động
Kết quả năm 2023, có hơn 37.970 lượt người lao động được tư vấn chính sách pháp luật về lao động - việc làm; 43 phiên giao dịch việc làm được tổ chức vào thứ 5 hàng tuần với hơn 2.536 lượt người tham gia; 74 phiên giao dịch việc làm lưu động, 11 phiên giao dịch việc làm trực tuyến đã thu hút hơn 16.028 lượt người tham gia. Qua đó, có trên 4.000 lao động đã được tư vấn, giới thiệu việc làm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng được lao động, góp phần duy trì, ổn định việc làm trên địa bàn, đồng thời hỗ trợ tích cực cho người lao động sớm quay trở lại làm việc tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Từ việc đổi mới về các hoạt động giao dịch việc làm, số lao động của tỉnh đi làm việc tại các tỉnh có khu công nghiệp hằng năm rất lớn (khoảng 70.000) lao động. Từ những nỗ lực đó đã góp phần vào chỉ tiêu tạo việc làm mới cho hơn 17.000 lao động trên địa bàn tỉnh.
Các chính sách việc làm cũng được kết nối hài hòa với các chương trình mục tiêu quốc gia. Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đối với Tiểu dự án 1, Dự án 4- Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Trung tâm đã chức 33 cuộc tư vấn, định hướng tại các Trường THPT, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, số  người lam dự là 7.851 người. Đối với tiểu dự án 3, Dự án 4 về tạo việc làm bền vững, Trung tâm đã tổ chức 2 ngày hội việc làm và 6 phiên giao dịch việc làm theo cụm xã trên địa bàn 2 huyện Bình Gia và Văn Quan, số người tham dự là 3.200 người.
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp cũng được thực hiện tốt. Trong năm 2023, mặc dù số người hưởng bảo hiểm tăng  41,54% với số hồ sơ được hưởng là 7.209 cùng số tiền chi trả lên tới 103.241.562 nghìn đồng, tăng 49,58% so với năm 2022; nhưng đơn vị vẫn bảo đảm chế độ cho người lao động được hưởng đúng thời gian, đúng chế độ theo quy định. Theo đó, 100% người lao động khi đến Trung tâm đều được tư vấn và giới thiệu việc làm, học nghề để có thể sớm quay trở lại thị trường lao động.
Trong năm 2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chính sách giải quyết việc làm (chính sách tín dụng; chính sách hỗ trợ: vay vốn, đào tạo nghề, chuyển đổi ngành nghề, tư vấn giới thiệu việc làm…); Tăng cường và đổi mới phương thức hoạt động giao dịch việc làm để kết nối cung – cầu lao động nhanh, phù hợp và hiệu quả… Góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 18.500 lao động và có trên 1.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 64%.../.
Minh Hiền