Lao động
Sơn la: Phấn đấu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động
04:35 PM 21/02/2024
(LĐXH) – Năm 2024, tỉnh Sơn La sẽ thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án nhằm tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động; tăng cường vai trò của nhà nước trong việc giám sát và điều tiết quan hệ cung - cầu trên thị trường; Đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện người lao động trước khi đưa đi làm việc ở nước ngoài nhằm đáp ứng được yêu cầu thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động… Tỉnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 63%.
Năm 2023, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện, kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các huyện, thành phố về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp; đồng thời đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện đổi mới phương thức đào tạo, tuyển sinh, tổ chức đào tạo linh hoạt, hiệu quả; tiếp tục triển khai tuyển sinh, đào tạo học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo mô hình vừa học nghề, vừa học văn hóa trung học phổ thông. Triển khai các hoạt động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các địa phương, các trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức Ngày hội tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh - việc làm năm 2023, Ngày hội việc làm tại các huyện; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, tăng cường hoạt động liên kết, phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nghề, thực hành, thực tập; đào tạo gắn với việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động.
Tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động huyện Vân Hồ
Năm 2023, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tư vấn 29.096 lượt người đạt 116% so với kế hoạch, phối hợp tổ chức 145 hội nghị với 5.969 người lao động tham gia. Đăng thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp lên Website và Fanpape Facebook cho 54 doanh nghiệp và 304 hồ sơ tìm việc thu hút 93.448 lượt người truy cập Website và 50.900 lượt người tiếp cận trang Facebook “Dịch vụ việc làm”. Bên cạnh đó, thẩm định và ban hành 3.485 Quyết định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp; trong đó có 3.122 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 59 quyết định học nghề.
Công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài được chú trọng triển khai thực hiện, đã kết nối thành công cho 329 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Trong đó: Nhật Bản 201 người, Hàn Quốc 18 người, Đài Loan 99 người…), đạt 293,75% so với kế hoạch. Công tác cho vay vốn giải quyết việc làm, vay vốn hỗ trợ sản xuất đã hỗ trợ được cho người dân về nguồn lực, trình độ tay nghề tạo điều kiện cho người dân tìm kiếm được việc làm, tự tổ chức sản xuất, nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho bản thân, gia đình và xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Kết quả, tổng doanh số cho vay là 341 tỷ đồng với 5.524 dự án vay vốn tạo việc làm cho 5.524 lao động (Trong đó: nguồn vốn quỹ quốc gia 17 tỷ đồng với 308 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 308 lao động; nguồn vốn Ngân hành chính sách xã hội huy động gần 258 tỷ đồng với 4.050 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 4.050 lao động; nguồn vốn ủy thác địa phương 66 tỷ đồng với 1.166 dự án vay vốn, tạo việc làm cho 1.166 lao động). Tổng số dư nợ là 792,5 tỷ đồng với 14.491 dự án vay vốn tạo việc làm cho 14.491 lao động.
Chính sách phát triển mở rộng, chuyển đổi đất rừng hoang hóa sang trồng cây ăn quả theo hướng chuyên canh, gắn với bảo quản, chế biến; cùng với đó là sự chuyển đổi ngành nghề cho người lao động sang nông nghiệp chuyên canh… Tổng số lao động tham gia các thành phần kinh tế khoảng 731.950 lao động: Tỷ lệ lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp: 62,99%; Ước thực hiện đến hết năm 2023 tỷ lệ lao động ngành nông, lâm, ngư nghiệp còn 62,94% (giảm 1,96% so với năm 2022); Tỷ lệ lao động ngành công nghiệp-xây dựng là 18,39%; Tỷ lệ lao động ngành thương mại-dịch vụ và du lịch: 18,71%
Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2023, toàn tỉnh đã tạo việc làm, tăng thêm thu nhập cho 20.178 người, đạt 101% chỉ tiêu kế hoạch giao; Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị là 3,714%.
Năm 2024, tỉnh Sơn La sẽ thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án nhằm tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm cho người lao động; tăng cường vai trò của nhà nước trong việc giám sát và điều tiết quan hệ cung - cầu trên thị trường; Đổi mới công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện người lao động trước khi đưa đi làm việc ở nước ngoài nhằm đáp ứng được yêu cầu thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động… Tỉnh đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 20.000 lao động; Đào tạo nghề cho 19.500 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 63%, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 28%./.
Minh Hiền
Từ khóa: Việc Làm sơn La