Lao động
Sơn La: Những kết quả đáng ghi nhận trong công tác xuất khẩu lao động
06:16 PM 27/02/2024
(LĐXH)-Giải quyết việc làm cho người lao động mà cụ thể là xuất khẩu lao động là yếu tố quyết định để phát huy nguồn lực, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu của nhân dân. Vì vậy các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương trong tỉnh Sơn La những năm qua đã tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với vấn đề giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động , nhằm tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội có việc làm, tăng thu nhập.
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La giới thiệu cho các đoàn viên thanh niên về hoạt động xuất khẩu lao động
Hiện nay, hoạt động xuất khẩu lao động của nước ta đang ngày càng mở rộng đến nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, đáp ứng một phần nhu cầu về nguồn lao động của các nước, với đủ các loại hình lao động khác nhau. Đồng thời, tạo cho người lao động Việt Nam nhiều cơ hội làm việc, tìm kiếm được nguồn thu nhập tốt.
Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức của các cấp chính quyền và người lao động đã được nâng lên, các cấp chính quyền địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác chỉ đạo về hoạt động đưa người Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần quan trọng, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh bền vững trên địa bàn tỉnh.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La đã phối hợp với trên 45 đơn vị đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động đến tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bên cạnh đó, chương trình cho vay vốn đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã tạo điều kiện cho lao động có việc làm ổn định, tăng thu nhập đời sống cho hộ gia đình từng bước được cải thiện, góp phần tích cực đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn; thay đổi tập quán làm ăn cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững. Kết quả thực hiện các nguồn vốn cho vay vốn đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đến 31/12/2023 là 6.137 triệu đồng cho 67 lao động.

Theo thống kê, số lao động được tuyển chọn đi làm việc ở nước ngoài  theo hợp đồng lao động năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sơn La là: 350 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Trong đó: Nhật Bản 214, Hàn Quốc 21, Đài Loan 108, Malaixia 01, Hunggari 02, Philippine 01, Nga 01, Arapxeut 01, Singapore 01). 100% lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được đào tạo kỹ năng nghề, giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh.
Xuất khẩu lao động đã mang lại nhiều lợi ích cho chính người lao động, gia đình họ và cả xã hội. Nguồn thu nhập từ hoạt động xuất khẩu lao động  của người lao động đã góp phần cải thiện đời sống gia đình và thân nhân họ, giúp nhiều gia đình trở nên khá giả. Nhiều lao động sau khi về nước đã trở thành các nhà đầu tư và chủ doanh nghiệp, tạo việc làm cho một bộ phận lao động khác, đóng góp vào sự phát triển và ổn định kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay, công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn Sơn La cũng gặp khó khăn như trên địa bàn tỉnh không có Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, chủ yếu là các doanh nghiệp ở tỉnh ngoài về tuyển, đặt Văn phòng đại diện, điểm tư vấn trên địa bàn, phần lớn không báo cáo cho địa phương.

 Cùng với đó, một số thị trường có thu nhập cao đòi hỏi trình độ kỹ thuật, tay nghề cao, người lao động của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường; đa số người lao động là người dân tộc thiểu số nên khó khăn việc học ngoại ngữ. Dẫn đến số lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn thấp so với các tỉnh.

Trong năm 2024, tỉnh Sơn La sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền đối với công tác giải quyết việc làm và công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Công khai đầy đủ, chính xác các khoản chi phí cũng như tiền lương, thu nhập và quyền lợi cũng như trách nhiệm của người lao động. Chú trọng việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tại các thị trường có thu nhập cao, giảm thiểu các đơn hàng ở thị trường có thu nhập thấp việc làm không ổn định.

Đặc biệt, tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị doanh nghiệp có uy tín có đủ năng lực được phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định trong việc tư vấn, tuyển chọn lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quản quản lý nhà nước đồi với các đơn vị doanh nghiệp hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng./.

Mỹ Hạnh