Lao động
Lào Cai: Hơn 15.000 lao động được giải quyết việc làm
05:01 PM 30/01/2024
(LĐXH) – Năm 2023, toàn tỉnh Lào Cai đã giải quyết việc làm cho 15.059 lao động đạt 114,1% kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,7%
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lào Cai tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động huyện Bảo Yên
Những năm qua, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm mục tiêu tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, như: Nâng cao chất lượng nguồn lao động; Đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp; Hỗ trợ thông tin, kết nối cung - cầu lao động; Xuất khẩu lao động sang các thị trường nước ngoài... Năm 2023, toàn tỉnh tổ chức 06 ngày hội việc làm cấp huyện, 100 phiên giao dịch việc làm lưu động tại các huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 65 phiên do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức (bình quân mỗi phiên có từ 1 - 2 đơn vị, 30 - 60 lao động tham gia, số lao động được tạo việc làm mới sau phỏng vấn bình quân từ 8 - 10 người/phiên); qua đó đã tuyên truyền, tư vấn chính sách lao động, việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động, BHTN, BHXH cho trên 30.000 lượt người.
Công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài có nhiều chuyển biến tích cực. Tính đến hết ngày 15/12/2023, toàn tỉnh có 235 lao động xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 117,5% kế hoạch năm, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2022 (Nhật Bản: 120 lao động, Đài Loan: 85 lao động, Hàn Quốc: 19 lao động...). Trong đó chủ yếu lao động tại các huyện Mường Khương, Bảo Thắng, thành phố Lào Cai, Văn Bàn, Bảo Yên…
Tỉnh cũng huy động nhiều nguồn lực để tăng vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm, năm qua, tổng nguồn vốn vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh đạt 709,4 tỷ đồng, triển khai cho 5.800 người vay vốn với thu nhập bình quân từ 3-5 triệu đồng.
Bên cạnh đó, thực hiện các chương trình, kế hoạch của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, phục hồi sản xuất kinh doanh đã góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, tăng lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
Với nhiều giải pháp đồng bộ, năm 2023, toàn tỉnh Lào Cai đã giải quyết việc làm cho 15.059 lao động đạt 114,1% kế hoạch năm (Trong đó khoảng 9.640 lao động là người dân tộc thiểu số, 7.220 lao động là nữ; 5.800 lao động được vay vốn duy trì và tạo việc làm). Thẩm định, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 1.983 lượt người (tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2022). Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc là 465.905 người, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp giảm từ 53,7% năm 2022 xuống còn 52,7% năm 2023.
Năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại mỗi địa phương và trên phạm vi toàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm, trong đó tập trung thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động. Nâng cao công tác dự báo cung - cầu lao động. Nâng cao hiệu quả của các phiên giao dịch việc làm, đặc biệt tại các xã nghèo. Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả cho vay Quỹ quốc gia về việc làm; chú trọng giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn, lao động yếu thế và lao động nữ; nghiên cứu các giải pháp chính thức hóa việc làm phi chính thức, chuyển dịch nhanh lao động có việc làm phi chính thức sang việc làm chính thức; chú trọng hỗ trợ lao động di cư từ nông thôn ra thành thị, đến các khu công nghiệp, làm việc ngoài tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng… Phấn đấu mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 14.495 lao động…/.
Hưng Minh
Từ khóa: Việc Làm lào Cai