Lao động
Đắk Nông: Trên 18.000 lượt lao động được tạo việc làm trong năm 2023
07:26 AM 31/01/2024
(LĐXH) - Theo Sở Lao động - TBXH tỉnh Đắk Nông, trong năm 2023, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho 18.498 lượt lao động, đạt 101,64% so với kế hoạch năm, bằng 88,44% so với cùng kỳ năm 2022.
Tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh
Trong đó, số lao động được tạo việc làm trong nước là 17.896 lượt người, chiếm 96,74% tổng số lao động được tạo việc làm; Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng là 602 lao động, đạt 301% kế hoạch năm, chiếm 3,26% tổng số lao động được tạo việc làm, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản (474 người), Đài Loan (78 người), Hàn Quốc (37 người) và các thị trường khác là 13 người.
Trong năm 2023, từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng CSXH cho vay giải quyết việc làm đã xét duyệt cho vay 5.443 dự án với số tiền cho vay 292 tỷ đồng. Hỗ trợ tạo việc làm thêm cho trên 5.000 lượt lao động.
Bên cạnh đó, tỉnh Sở Lao động - TBXH đã tổ chức tư vấn về chính sách pháp luật lao động, giới thiệu việc làm, đi làm việc ở nước ngoài và tuyên truyền hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho 13.033 lượt người. Trong đó giới thiệu việc làm thành công cho 164/160 lượt lao động, đạt 102,5% kế hoạch năm, chiếm tỷ lệ 1,25% so với tổng số lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm. Phối hợp, tham gia các phiên giao dịch việc làm tuyên truyền công tác lao động – việc làm, đào tạo nghề, đi làm việc ở nước ngoài tại các huyện, thành phố tổ chức với số lượng 37 phiên và hội nghị, thu hút 6.802 người tham dự.
Thực hiện công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn, trong năm 2023, đã tham mưu trình UBND tỉnh về việc chấp thuận đăng ký nhu cầu và thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh cho 16 doanh nghiệp với 20 văn bản. Ban hành 05 văn bản chấp thuận cho doanh nghiệp, nhà thầu đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài gồm 03 vị trí công việc gồm: chuyên gia 49 người, Giám đốc điều hành 2 người và lao động kỹ thuật 30 người lao động nước ngoài đăng ký nhu cầu vị trí công việc.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 23 tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu sử dụng người lao động nước ngoài với tổng số 65 người; Trong năm 2023 đã cấp 52 giấy phép lao động, trong đó cấp mới 45 giấy phép lao động, gia hạn 07 giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho 01 người lao động nước ngoài.
Tình hình quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các tổ chức, doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh nói chung đúng quy định của pháp luật. Sở Lao động - TBXH thường xuyên nhắc nhở và hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức, doanh nghiệp trong việc tuyển, sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài.
Trong công tác đào tạo nghề, hiện nay, tỉnh Đắk Nông có 15 cơ sở (đơn vị) tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm: 06 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Phương Nam và 04 Trung tâm GDNN đào tạo lái xe ô tô); 07 đơn vị có chức năng hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Trung tâm GDNN-GDTX công lập cấp huyện) và 02 đơn vị (Trường trung cấp Trường Sơn và Công ty TNHN Vũ Nguyên Bio là cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh khác) đăng ký bổ sung hoạt động GDNN tại tỉnh Đắk Nông. Như vậy, về cơ bản mạng lưới cơ sở GDNN đã tinh gọn và hoàn thiện phủ khắp các huyện, thành phố và nâng cao cả về mặt số lượng, chất lượng, quy mô, đa dạng hóa ngành, nghề, trình độ đào tạo và loại hình đào tạo.
Trong năm 2023 đã tổ chức đào tạo nghề cho 8.491 người, đạt 212,27% kế hoạch năm, bằng 147,25% so với cùng kỳ năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyển sinh đào tạo đối với trình độ trung cấp, cao đẳng; hoàn thành công tác tốt nghiệp đối với đào tạo trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng để đảm bảo đạt chỉ tiêu đào tạo nghề nghiệp. Tổ chức Hội nghị tư vấn tuyển sinh, phân luồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN); Ngày Hội tư vấn, tuyển sinh GDNN; Hành trình tư vấn tuyển sinh 09 đợt; Tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kiến thức hỗ trợ khởi nghiệp với 360 học sinh, sinh viên tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia; Tọa đàm 06 chuyên đề về định hướng phân luồng học sinh sau THCS và THPT, giáo dục nghề nghiệp gắn với việc làm, phát triển nguồn nhân lực gắn với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Ban hành Kế hoạch số 76/KH-SLĐTBXH ngày 18/10/2023 về việc tổ chức mở lớp tập huấn kiến thức chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp (tổ chức 02 lớp tập huấn tại thành phố Gia Nghĩa và huyện Đăk Mil với 109 người tham dự).
Ngoài ra, Sở Lao động -TBXH đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 27/5/2022 thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh./.
Hồng Phượng