Lao động
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội tổ chức hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024
09:22 PM 29/01/2024
(LĐXH)- Ngày 29/01/2024, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Tham dự hội nghị có 218 cán bộ viên chức lao động là đại biểu thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở Chi nhánh NHCSXH thành phố và các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã. Hội nghị đã thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện thỏa ước lao động tập thể; Báo cáo Ban thanh tra nhân dân năm 2023. Tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe các tham luận, các giải pháp để thực hiện tốt hoạt động tín dụng chính sách cũng như nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn bộ phận trực thuộc; đoàn chủ trì đã phát động tới toàn thể cán bộ trong Chi nhánh thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024. 

Toàn cảnh hội nghị .


Theo ông Đào Sỹ Hải - Phó Giám đốc Chi nhánh, trong năm 2023, Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), chỉ đạo của Ban điều hành NHCSXH, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội các cấp, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng Thành phố thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội năm 2023.
Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng. Đến 31/12/2023, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt 14.161 tỷ đồng, gần 267 nghìn khách hàng là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đang vay vốn, tăng 1.430 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng là 11,2% và hoàn thành 99,9% kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2023. Tăng trưởng dư nợ đi đôi với quan tâm thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng chính sách; đến cuối năm 2023, nợ quá hạn của chi nhánh là 2,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,016% trên tổng dư nợ tín dụng; toàn Chi nhánh có 14 đơn vị cấp huyện không có nợ quá hạn, tăng 3 đơn vị so với đầu năm; 533/579 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn, tăng 9 xã so với đầu năm.

Ông Phạm Văn Quyết - Giám đốc Chi nhánh phát biểu tại hội nghị

 Thông qua các chương trình tín dụng chính sách giải ngân trong năm 2023 đã giúp cho 87 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn; 80.507 lượt khách hàng vay vốn giải quyết việc làm, góp phần thu hút, tạo việc làm cho 84.000 lao động; hỗ trợ vốn cho 296 lượt học sinh, sinh viên (HSSV) trang trải chi phí học tập, 5 lượt HSSV mua máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến; hỗ trợ kinh phí cho 26.064 hộ gia đình xây dựng mới và cải tạo 52.091 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay 22 lượt cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19;  20 khách hàng là người chấp hành xong án phạt tù vay vốn để sản xuất kinh doanh... Vốn tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
Bên cạnh những thành tích trong hoạt động chuyên môn, Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố đã thường xuyên quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; phát huy tốt vai trò đại diện người lao động; tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên người lao động nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nghiêm túc Thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế lao động do người sử dụng lao động đã ban hành, chấp hành nghiêm túc sự phân công, điều động, luân chuyển, hoàn thành tốt các nghiệm vụ được giao. Người sử dụng lao động đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Công đoàn trong việc triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động; tổ chức triển khai thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại cơ sở.

Ông Phạm Văn Quyết – Giám đốc Chi nhánh trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Đỗ Thanh Hiền – nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh.


Năm 2023, toàn thể cán bộ, nhân viên chi nhánh đã đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội tiếp tục lần thứ 9 liên tục được nhận cờ thi đua đơn vị xuất sắc nhất hệ thống do Tổng Giám đốc NHCSXH trung ương trao tặng. Tại hội nghị, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đã trao danh hiệu danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng năm 2022 cho các cá nhân và trao cờ thi đua, khen thưởng cho các Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện, các Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi nhánh đạt giải nhất, nhì, ba các chuyên đề thi đua năm 2023. Đặc biệt, Giám đốc Chi nhánh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đỗ Thanh Hiền – nguyên Phó Giám đốc NHCSXH thành phố.

Ông Phạm Văn Quyết – Giám đốc Chi nhánh trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành ngân hàng cho các cá nhân.


Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Quyết Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà toàn thể cán bộ Chi nhánh NHCSXH thành phố đã đạt được. Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội kêu gọi toàn thể người lao động nỗ lưc phấn đấu, quyết tâm, quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2024. Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay; đảm bảo đủ nguồn vốn đáp ứng cơ bản nhu cầu vay của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao năm 2024;  tăng trưởng dư nợ gắn với quan tâm nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng công tác ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội, hiệu quả hoạt động của các điểm giao dịch tại các xã, phường, thị trấn; phối hợp với Chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đối chiếu, phân loại nợ theo định kỳ… Năm 2024, dư nợ phấn đấu hoàn thành trên 99% kế hoạch được Trung ương và Thành phố giao, tốc độ tăng trưởng tín dụng tối thiểu đạt khoảng 8-10% so với năm 2023. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của thành phố năm 2024.

Giám đốc Chi nhánh khen thưởng các tập thể giành giải nhất chuyên đề thi đua năm 2023.


Đối với công tác đoàn thể: cần tiếp tục quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động. Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật, của ngành và các nội dung thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu 100% cán bộ, người lao động hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng như trách nhiệm của từng cán bộ, người lao động trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Quan tâm tổ chức có hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.
Thu Hiền