Xã hội
Quảng Nam: Phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần được tư vấn, hỗ trợ tâm lý
12:07 PM 04/03/2024
(LĐXH) – Theo kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 – 2030, tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng.
  • Tỉnh Quảng Nam đặt mục tiêu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần được tư vấn, hỗ trợ tâm lý
  • Phấn đấu 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích; cá nhân, gia đình không phải là người thân thích; được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ phù hợp.
Để đạt được mục tiêu trên, kế hoạch đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như tăng cường các hoạt động truyền thông, giáo dục về sức khỏe tâm thần cho học sinh; lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục trong các môn học và hoạt động giáo dục, các hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể thao; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về sức khỏe tâm thần, các diễn đàn, các câu lạc bộ sức khỏe trong trường học.
Tổ chức các hoạt động giáo dục, tập huấn kiến thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em, các kỹ năng cho trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần, chú trọng rèn luyện kỹ năng điều chỉnh cảm xúc, giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột và duy trì các mối quan hệ lành mạnh nhằm giảm trầm cảm, lo âu, bạo lực… đối với trẻ em.
Tiếp tục duy trì, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em kết nối với các dịch vụ công tác xã hội, bảo trợ xã hội, y tế, giáo dục và trợ giúp pháp lý nhằm đáp ứng việc bảo vệ trẻ em ở cả 3 cấp độ (phòng ngừa; hỗ trợ; can thiệp)...
Tăng cường vận động sự tham gia đóng góp nguồn lực của các tổ chức, doanh nghiệp, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình. Tranh thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh nhằm xã hội hoá việc trợ giúp trẻ em, nhất là đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mồ côi.
Kinh phí để thực hiện các hoạt động này được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của các sở, ban, ngành, địa phương theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch liên quan theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Nguồn lực tài trợ, viện trợ, hỗ trợ quốc tế và huy động từ xã hội, cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn hợp pháp khác.
UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch./.
Minh Hưng