Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi người có công Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi người có công
(LĐXH)- Những năm qua, cùng với hệ thống chính sách Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách, văn bản kịp thời triển khai động bộ các ...
2 3 4 5 6 7 8