Khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022 Khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII, năm 2022
LĐXH) - Sáng ngày 10/10/2022, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), Bộ Lao động – Thương binh và Xã ...
1 2 3 4 5 6 7