Cần đổi mới cách tiếp cận chính sách an sinh xã hội qua đại dịch Covid-19 Cần đổi mới cách tiếp cận chính sách an sinh xã hội qua đại dịch Covid-19
(LĐXH)- Đại dịch Covid -19 đã và đang gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội nói chung và vấn đề đảm bảo an sinh xã hội nói riêng.
1 2 3 4 5 6 7