Xã hội
Cách tiếp cận xây dựng Luật Bình đẳng giới bao trùm nhóm thiểu số về giới và tính dục
09:23 AM 15/06/2023
(LĐXH) – Chiều ngày 14/6, tại Hà Nội, Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tổ chức Lễ công bố Báo cáo “Cách tiếp cận Xây dựng Luật Bình đẳng giới bao trùm nhóm thiểu số về Giới và tính dục”.
Báo cáo chính sách này là ấn phẩm của Dự án trao quyền Kinh tế cho phụ nữ Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình Đối tác giữa chính phủ Ôxtrâylia và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Lễ công bố Báo cáo “Cách tiếp cận Xây dựng Luật Bình đẳng giới bao trùm nhóm thiểu số về Giới và tính dục”

Tại Lễ công bố, bà Helle Buchhave, Chủ nhiệm Dự án Tăng cơ hội kinh tế cho phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới cho biết: Ở mọi quốc gia, kể cả Việt Nam, một số nhóm cư dân phải đối mặt với với những rào cản ngăn họ tham gia bình đẳng vào đời sống chính trị, kinh tế và xã hội ở quốc gia của họ. Do định kiến ăn sâu bén rễ và các chuẩn mực xã hội có hại, các nhóm thiểu số về giới và tính dục tiếp tục phải chịu tình trạng phân biệt đối xử, loại trừ về kinh tế và xã hội cũng như nạn bạo lực.
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đang tiến hành cập nhật Luật Bình đẳng giới (BĐG) năm 2006. Do khung pháp lý hiện hành của Việt Nam định nghĩa BĐG theo nhị nguyên giới -nam và nữ- mà không đề cập bao trùm xu hướng tính dục, bản dạng giới, thể hiện giới và đặc điểm giới tính (SOGIESC). Việc cập nhật Luật này là cơ hội tốt và là điểm khởi đầu quan trọng để mở rộng phạm vi và định nghĩa về BĐG bao gồm cả SOGIESC. Yếu tố quan trọng giúp xây dựng xã hội công bằng và toàn diện là hiểu được các trở ngại về pháp lý và thể chế mà các nhóm yếu thế (gồm nhóm thiểu số về giới và tính dục) phải đối mặt, khiến họ không thể tham gia đầy đủ, hưởng lợi và đóng góp cho nền kinh tế trên cơ sở bình đẳng với những người khác.

Bà Helle Buchhave, Chủ nhiệm Dự án Tăng cơ hội kinh tế cho phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới
đưa ra những khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam

Để thúc đẩy khả năng bao trùm các nhóm yếu thế trong khung pháp lý của Việt Nam, báo cáo này khuyến nghị Luật BĐG năm 2006 cần được cập nhật theo góc nhìn liên tầng để giải quyết những bất lợi chung mà các nhóm thiểu số về giới và tính dục đang phải đối mặt. Báo cáo dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu quốc tế có liên quan, hoàn thiện thêm bằng dữ liệu hiện có ở Việt Nam, cũng như dựa trên đánh giá về Luật BĐG hiện tại và đánh giá các khung pháp lý liên quan. Hướng tiếp cận này bám sát với Hiến pháp của Việt Nam, trong đó công nhận Nhà nước có chính sách đảm bảo quyền và cơ hội BĐG và nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới. Bằng cách cung cấp bằng chứng và kinh nghiệm quốc tế cho đánh giá giới, báo cáo này có mục đích hỗ trợ Bộ LĐTBXH giải quyết các bất bình đẳng hiện nhóm người LGBTI (đồng tính, song tính, chuyển giới và liên giới tính) phải đối mặt ở Việt Nam và giúp Luật BĐG sửa đổi có tính bao trùm hơn với các nhóm thiểu số về giới và tính dục.
Báo cáo mở đầu với phần đánh giá dữ liệu hiện có về nhóm người LGBTI trên toàn thế giới, gồm những thách thức nghiêm trọng mà họ phải đối mặt. Sau khi trình bày về tác động kinh tế của các chính sách mang tính bao trùm, báo cáo phân tích các khung chính sách quốc tế về bao trùm SOGIESC. Tiếp theo báo cáo phân tích khung pháp lý cho việc bao trùm SOGIESC tại Việt Nam và đánh giá những lỗ hổng của chính sách này trong Luật BĐG hiện hành. Báo cáo đề xuất các khuyến nghị cụ thể để đưa Luật BĐG trở nên bao trùm hơn với nhóm người LGBTI. Mỗi khuyến nghị đều gắn với dữ liệu, bằng chứng và các ví dụ liên quan về thực hành quốc tế tốt trong mối tương quan với bối cảnh Việt Nam. Báo cáo cũng nêu bật những tác động rộng hơn của việc đưa SOGIESC vào Luật BĐG sửa đổi tới các khung pháp lý quan trọng khác tại Việt Nam.
Theo báo cáo, Việt Nam chưa có bất kỳ số liệu ước tính chính thức nào về người LGBTI trong cả nước. Bộ Y tế ước tính cả nước có khoảng 300.000 người chuyển giới, trong khi khảo sát năm 2019 của các tổ chức phi chính phủ trong nước lại cho thấy cả nước có gần 500.000 người chuyển giới. Tại Việt Nam, gần một nửa thanh thiếu niên (15-24 tuổi) được hỏi cho biết các em tin rằng gia đình sẽ chấp nhận con người thật của mình (42,8%); rằng các em có thể nói chuyện cởi mở về SOGIESC của các em với gia đình (42,8%) hoặc gia đình sẽ nỗ lực để hiểu các em (41,6%).
Các khuyến nghị cải cách chính sách mà Báo cáo đưa ra gồm: Mở rộng định nghĩa về BĐG, trong đó có định nghĩa SOGIESC; Công nhận nhóm thiểu số về giới và tính dục; Bảo vệ những người thuộc cộng đồng LGBTI; Thực hiện, lồng ghép và thúc đẩy BĐG mang tính bao trùm.
Tại Hội nghị, ông Lê Khánh Lương, Vụ trưởng Vụ BĐG (Bộ LĐTBXH) cho biết: Từ khi được ban hành, Luật BĐG đã góp phần tăng cường nhận thức, trách nhiệm và hành động của nhà nước, xã hội, người dân trong thúc đẩy BĐG. Kết quả thực hiện BĐG trong các lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội đã có những chuyển biến tích cực. Việt Nam được công đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thực hiện khá tốt BĐG.

Ông Lê Khánh Lương, Vụ trưởng Vụ BĐG (Bộ LĐTBXH) cho biết Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện BĐG

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, việc thực hiện BĐG cũng còn nhiều tồn tại, vướng mắc xuất phát từ các quy định và thực tiễn thi hành chính sách, pháp luật về BĐG. Định kiến giới, khuôn mẫu giới còn khá phổ biến từ trong gia đình tới xã hội; Kết quả thực hiện BĐG trong các lĩnh vực chưa bền vững, còn khoảng cách giới giữa vùng miền, nhóm đối tượng yếu thế…
Ông Lê Khánh Lương cho biết, hiện Bộ LĐTBXH đang nghiên cứu, lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về sửa đổi Luật BĐG phù hợp với pháp luật của Việt Nam và các Công ước quốc tế về quyền con người. Với các vấn đề chính sách sửa Luật BĐG được đề xuất như: Hoàn thiện nguyên tắc cơ bản về BĐG phù hợp với mục tiêu pháp triển kinh tế - xã hội bền vững, bao trùm của đất nước; Bảo đảm lồng ghép giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước trong việc lồng ghép giới; Mở rộng thẩm quyền ban hành biện pháp thúc đẩy BĐG và tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện biện pháp thúc đẩy BĐG. Bên cạnh đó, bảo đảm tỷ lệ giới tối thiểu trong danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, trong đội ngũ lãnh đạo, quản lý của cơ quan nhà nước; Ổn định, thống nhất và chuyên nghiệp hoá tổ chức, nhân lực làm công tác BĐG; Lồng ghép giới trong lập dự toán, phân bổ và thực hiện ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực tài chính khác./.
Nguyễn Hiền