Kinh tế
Chuyển đổi số - Nâng cao vai trò của VARS trong việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, ổn định và bền vững Chuyển đổi số - Nâng cao vai trò của VARS trong việc phát triển thị trường bất động sản Việt Nam minh bạch, ổn định và bền vững
(LĐXH)- Để hiện thực hóa các mục tiêu một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất, giải pháp được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đưa ra là đẩy mạnh số hóa, áp dụng công n...
1 2 3 4 5 6 7