Xã hội
Công tác xã hội kết nối và trao yêu thương
02:07 PM 01/03/2024
(LĐXH) - Với sứ mệnh hàn gắn những rạn nứt của xã hội trong quá trình phát triển, giảm thiểu sự bất bình đẳng xã hội và hướng tới phát triển bền vững, nhân văn và nhân ái, hơn 13 năm nghề công tác xã hội đi vào thực tiễn cuộc sống Việt Nam đã ghi nhiều dấu ấn tích cực, phát huy tối đã tính nhân văn, nhân ái trong cộng đồng vốn trọng lẽ tương thân “lá lành đùm lá rách”.

Việt Nam là nước có số lượng đối tượng cần trợ giúp của các dịch vụ (công tác xã hội) CTXH lớn và với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt phát triển kinh tế, phải bảo đảm sự tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bỏ lại phía sau, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách từng bước ổn định và nâng cao đời sống cho đối tượng, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó phải kể đến Chỉ thị số 14- CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng, Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 290, 142, 53, 62, 40, 57, 49), Nghị định số 20/2021/NĐ- CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (hiện đang trình nâng chuẩn mức trợ cấp từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng), các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, ngày 25/3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển nghề CTXH. Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 25/3 hàng năm là ngày truyền thống CTXH. Đây chính là nền móng đưa CTXH trở thành một nghề chuyên nghiệp, không những được Nhà nước công nhận về mặt pháp lý mà còn được xã hội thừa nhận; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, công bằng và tiến bộ xã hội, xây dựng và phát triển đất nước.

Thăm và tặng quà Trung tâm Công tác xã hội tỉnh - đơn vị chuyên tiếp nhận, quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng
đối tượng bảo trợ xã hội và tư vấn, trợ giúp, quản lý ca tại cộng đồng

Trên địa bàn Ninh Thuận, địa phương có xuất phát điểm thấp, đời sống dân sinh còn nhiều khó khăn với hơn 65 ngàn người thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo; hơn 3 ngàn người có công với cách mạng và hơn 24 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng các chính sách ưu đãi, trong đó có gần 280 người đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh và gần 100 người tại 2 cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân (Cơ sở Trần Châu, huyện Ninh Sơn và Cơ sở Từ Ân, huyện Ninh Hải)… Nhu cầu trợ giúp, tiếp cận các dịch vụ xã hội của các đối tượng khó khăn luôn cấp thiết, như cánh tay nối dài giúp họ có điểm tựa để vững vàng, có thêm cơ hội cho cuộc sống tốt hơn

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa của nghề CTXH, tỉnh Ninh Thuận đã hình thành và phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ CTXH theo hướng bền vững, tập trung phát triển các dịch vụ CTXH cho các nhóm yếu thế như người già, trẻ em, người khuyết tật. Hơn nữa, để nâng cao hiệu quả nghề nghiệp, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng nhân lực làm CTXH theo nguyên tắc “Mạng lưới nhân lực làm CTXH phải chắc từ cơ sở”, tỉnh Ninh Thuận đã chú trọng phát triển lực lượng cán bộ/cộng tác viên CTXH trong các bệnh viện trường học, hệ thống tư pháp, tòa án… Chỉ tính riêng Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã bố trí 12 công chức (thuộc Phòng Người có công và Xã hội), tại các Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội đều có 3 - 4 công chức phục trách lĩnh vực CTXH, 01 công chức văn hoá – xã hội. Trong tổng số 65 xã, phường, thị trấn có 50 cộng tác viên CTXH trực tiếp tham mưu, triển khai thực hiện quản lý nhà nước về công tác xã hội. Dù là cán bộ chuyên trách hay kiêm nhiệm thì những cán bộ hoạt động CTXH luôn là những nhân tố tích cực, đủ bản lĩnh, đủ yêu thương cho các hoạt động xã hội ngày càng khó khăn và phức tạp.  

Hoạt động CTXH góp phần mang yêu thương, trợ giúp cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là trẻ em 

Trong quá trình triển khai các hoạt động CTXH, bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước, việc xã hội hoá cả về tài lực và công lực là một tất yếu đóng góp hiệu quả đối với phát triển kinh tế - hội, an sinh xã hội ở Ninh Thuận. Đó là sự đồng thuận trong vận động, đóng góp tích cực của các Quỹ từ tỉnh đến cơ sở (Vì người nghèo, Đền ơn đáp nghĩa, Bảo trợ trẻ em, Khuyến học...); Chương trình "Mỗi tuần một địa chỉ", "Thắp sáng ước mơ" của Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh; các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân (Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tỉnh, Quán cơm Nụ cười, Nhóm thầy giáo và những người bạn, Nhóm Hương Từ Bi, nhà báo Đức Hiển- Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, chủ kênh YouTube Cú Đấm Thép TV, anh Trần Thanh Sơn- Chủ tịch Hội Khuyến học thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước - Facebook Núi Xanh...).

... và dần tạo được sự lan toả, mang tính chia sẻ mạnh mẽ trong cộng đồng

Kỷ niệm lần thứ 8 Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2024), một lần chúng ta nhìn nhận rõ rằng, quá trình chuyên nghiệp hóa CTXH là một vấn đề quan trọng góp phần giải quyết các vấn đề xã hội do mặt trái của phát triển kinh tế sinh ra. Nghề CTXH và những người làm CTXH đã và đang chứng minh cho cộng đồng thấy những ý nghĩa nhân văn, thiết thực nhưng mang đủ đầy tính chuyên nghiệp, sáng tạo. Thông qua các hoạt động đa chiều của nghề CTXH đã tạo ra sự phát triển bền vững để giải quyết hiệu quả các vấn đề giảm nghèo, lao động, việc làm và an sinh xã hội. Giúp các đối tượng thụ hưởng tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm để bản thân đối tượng, gia đình, nhóm cộng đồng tự vươn lên. Đối với các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp, nhất là cơ sở thì đây không những là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn mang tính nhân văn sâu sắc. Công tác xã hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp bao đời của dân tộc ta; phù hợp chủ trương phát triển bền vững của đất nước, hướng đến mục tiêu vì con người của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

                                                                         

                                                                            Bạch Văn Nguyên

                                                           Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Ninh Thuận