Xã hội
Lâm Đồng: Hiệu quả từ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Lâm Đồng: Hiệu quả từ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
(LĐXH)-Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của người dân, công tác giảm nghèo ở Lâm Đồng đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tính đến cu...
2 3 4 5 6 7 8