Xã hội
Huyện Kế Sách: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-3% theo tiêu chí mới Huyện Kế Sách: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-3% theo tiêu chí mới
(LĐXH) – Thời gian qua, cùng với quyết tâm nỗ lực của các ngành, các cấp và sự đồng tình hưởng ứng của quần chúng nhân dân, công tác giảm nghèo của huyện Kế Sách (tỉnh...
1 2 3 4 5 6 7