Xã hội
Hà Nội: Năm 2022, vận động, tiếp nhận và tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 1.101 người nghiện ma túy Hà Nội: Năm 2022, vận động, tiếp nhận và tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 1.101 người nghiện ma túy
(LĐXH)- Nhằm đảo bảo công tác an toàn xã hội, thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, thí điểm các mô ...
2 3 4 5 6 7 8