Kinh tế
Cán bộ ngân hàng bứt phá trong đại dịch
09:31 AM 11/11/2022
(LĐXH)-Năm qua, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát huy ý chí tự lực, tự cường; không ngừng đổi mới; có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế đất nước.
Nhằm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ta nhấn mạnh cần tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Theo đó, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phát huy ý chí tự lực, tự cường; không ngừng đổi mới, hoàn thiện chính mình; đóng vai trò của một ngân hàng đối ngoại chủ lực, đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của kinh tế đất nước và xây dựng hệ thống ngân hàng Việt Nam vững mạnh, ngang tầm khu vực và thế giới, xứng đáng với niềm tin, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp
Năm 2021, vượt qua khó khăn chung, Vietcombank đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh, giữ vững vị trí ngân hàng số 1 về chất lượng và hiệu quả hoạt động. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2021 đạt 27.389 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2020. Năm 2021, Vietcombank đã đạt và vượt các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.
Cụ thể, tổng tài sản đạt 1,41 triệu tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2020, đạt 101% kế hoạch năm 2021. Dư nợ tín dụng đạt 972.680 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2020, trong giới hạn tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao và đạt 104% kế hoạch năm 2021 do Đại hội đồng cổ đông giao.
Bên cạnh đó, việc huy động vốn, tín dụng đều tăng trưởng ở mức cao (lần lượt tăng 9% và 15% so với năm 2020), vượt kế hoạch đề ra, góp phần tích cực cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
Ngoài ra, chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ, tỷ lệ nợ xấu rất thấp (0,63%), tỷ lệ dự phòng bao nợ xấu đạt mức cao nhất trong ngành ngân hàng (424%). Đặc biệt, Vietcombank đã trích lập 100% dự phòng rủi ro cho dư nợ cơ cấu, sớm trước 2 năm so với thời hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước. Doanh số thanh toán quốc tế lần đầu tiên vượt mốc 100 tỷ đôla Mỹ, giúp thị phần tiếp tục được mở rộng.
Theo đó, kết quả kinh doanh ấn tượng của Vietcombank đã được thị trường đón nhận rất tích cực, đưa quy mô vốn hóa của ngân hàng đạt 16,7 tỷ đôla Mỹ khi khép lại năm 2021. Với hiệu quả kinh doanh vượt trội này, Vietcombank tiếp tục là ngân hàng có đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà nước với quy mô nộp ngân sách 11.000 tỷ đồng trong năm 2021.
Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp
Không chỉ vậy, Vietcombank cũng chủ động tích cực tham gia các hoạt động an sinh vì cộng đồng, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của một thương hiệu lớn như ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 số tiền 381 tỷ đồng, hay chiến dịch ưu đãi, tri ân các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.
Và trong 9 tháng đầu năm 2022, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2022 đạt 7.566 tỷ đồng, tăng 31,9% so với quý cùng kỳ năm trước và vẫn tiếp tục nằm trong top những nhà băng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống.
Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Chi bộ 15 Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Chi nhánh Sở Giao Dịch (bao gồm Phòng Khách hàng doanh nghiệp 2 và Phòng Khách hàng doanh nghiệp 3) đã tích cực triển khai các phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh doanh và tạo được sức lan tỏa rộng khắp, làm thay đổi nhận thức cũng như hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người đã thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc góp phần tạo nên văn hóa doanh nghiệp.
Để phát huy tinh thần này, cán bộ Vietcombank tiếp tục nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu trong xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Đảng bởi đây là hoạt động rất quan trọng của tổ chức Đảng./.
Đặng Linh