Lao động
Bắc Giang: Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023
04:03 PM 09/02/2023
(LĐXH)- UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 nhằm tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc.
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được phát động với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, được tổ chức từ ngày 1 đến 31/5/2023. Với mục đích nhằm thúc đẩy các cấp, ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về ATVSLĐ. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chương trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
(Ảnh minh họa)
Để triển khai hiệu quả Tháng hành động về ATVSLĐ, tạo được sự lan tỏa sâu rộng về ý thức đảm bảo ATVSLĐ, UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố, các cơ sở sản xuất kinh doanh cần thực hiện tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ cả trước, trong và sau Tháng hành động. Cụ thể như: Trước thời điểm Tháng hành động về ATVSLĐ (từ ngày 1/4/2023 đến  30/4/2023), các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc phạm vi quản lý xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trong đó quy định rõ thời gian, kinh phí triển khai các hoạt động.
Trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố thường xuyên phát hành các thông điệp, ấn phẩm tuyên truyền về chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ. Cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho cơ quan truyền thông để đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về ATVSLĐ. Phối hợp, chỉ đạo việc tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác an toàn lao động và người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, tư vấn cải thiện điều kiện làm việc; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc không có quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh. 
Các cơ sở sản xuất kinh doanh đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ trên hệ thống loa truyền thanh, trên bảng tin… Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm ATVSLĐ và tổ chức cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố sản xuất, cháy nổ; khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; quan trắc môi trường lao động. Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; thăm hỏi, động viên người lao 4 động hoặc thân nhân người lao động đã bị TNLĐ-BNN trong đơn vị; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung tuyên truyền về ATVSLĐ...
Sau Tháng hành động về ATVSLĐ. Các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác ATVSLĐ của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý.
Các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động./.
Minh Hưng