Xã hội
Vĩnh Phúc: Đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,48%
02:42 PM 02/04/2024
(LĐXH) - Trong năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giảm khoảng 400 - 500 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 0,48%, tương đương toàn tỉnh còn 1.646 hộ nghèo, giảm 0,2% so với đầu năm 2024.
Trong năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giảm khoảng 400 - 500 hộ nghèo,
đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 0,48%
Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2023 theo chuẩn nghèo đa chiều, giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh còn 2.094 hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 0,61% tổng số hộ dân toàn tỉnh, giảm 1.311 hộ nghèo đa chiều, tương đương giảm 0,38% so với cuối năm 2022. Trong đó, số hộ nghèo ở khu vực thành thị là 561 hộ, chiếm 0,49% số hộ vùng thành thị; số hộ nghèo ở khu vực nông thôn là 1.533 hộ, chiếm 1,66% số hộ dân vùng nông thôn. 9/9 địa phương trên địa bàn tỉnh đều có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, trong đó, 4 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất là: Thành phố Phúc Yên, huyện Bình Xuyên, thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Dương. Số hộ nghèo không có khả năng thoát nghèo còn 1.370 hộ, chiếm 65,3% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.
Trong năm 2024, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu giảm khoảng 400 - 500 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn khoảng 0,48%, tương đương toàn tỉnh còn 1.646 hộ nghèo, giảm 0,2% so với đầu năm 2024. Toàn tỉnh phấn đấu có 270 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.
Để đạt được mục tiêu này, Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các chính sách, chương trình giảm nghèo trên cả 3 mặt: Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ công về y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở; hỗ trợ phát triển sản xuất thông qua các chính sách về vay vốn ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, bảo đảm việc làm; phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu cho các địa phương, nhất là các xã khu vực nông thôn khó khăn, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Đồng thời, giao chỉ tiêu và tổ chức ký cam kết yêu cầu các địa phương, đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Huy động các nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất để hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi theo chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, từ đó giúp người dân phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững./.
Minh Hiền