VIDEO
Theo THĐT
TP.HCM: Hỗ trợ tiền mặt cho lao động giảm giờ làm, mất việc
02:23 PM 14/02/2023
Hiện, các cấp Công đoàn của TP.HCM đang triển khai rà soát để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng trong khoảng thời gian từ ngày 1/10/2022 đến hết 31/3/2023. Tiền hỗ trợ người lao động sẽ được chi trực tiếp 1 lần, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Từ khóa: Hỗ Trợ Việc Làm