Giáo dục - Nghề nghiệp
Thực trạng công tác hướng nghiệp ở các trường PTTH Thừa Thiên Huế
01:45 PM 25/11/2022
(LĐXH) – Xác định công tác hướng nghiệp trong việc chọn trường, chọn ngành nghề đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kỹ năng nghề trong tương lai, nhiều năm qua, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là các cơ sở GDNN, các trường PTTH luôn chú trọng công tác giáo dục hướng nghiệp nhằm cung cấp tri thức về nghề nghiệp và thị trường lao động cho học sinh, giúp học sinh tự đánh giá sở trường, nguyên vọng, quan niệm về giá trị và điều kiện của bản thân, từ đó lựa chọn định hướng nghề nghiệp phù hợp và có ý thức chuẩn bị cho sự lựa chọn của mình.
Hiện nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các địa phương trên toàn quốc thực hiện 2 chương trình Giáo dục phổ thông đó là Chương trình phổ thông 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/6/2006 của Bộ GDĐT (gọi tắt là Quyết định 16) đối với các lớp 8, 9, 11, 12 và Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ban hành kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 27/12/2018 của Bộ GDĐT về Chương trình GDPT tổng thể (gọi tắt là Thông tư 32) đối với các lớp 6, 7, 10.
Bên cạnh đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 24/8/2018 về việc phê duyệt “Kế hoạch giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” nhằm thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.
Các giảng viên và sinh viên HueIC sửa chữa các thiết bị điện, điện tử, điện lạnh miễn phí cho người dân tại xã Phú Dương thành phố Huế sau đợt lụt hồi tháng 10/2022
Về tổ chức thực hiện, các tiết của nội dung trải nghiệm - hướng nghiệp được tổ chức trong và ngoài lớp học, trong và ngoài trường học; theo quy mô nhóm, lớp học, khối lớp hoặc quy mô trường; với bốn loại hình hoạt động chủ yếu là sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề và hoạt động câu lạc bộ; với sự tham gia, phối hợp, liên kết của nhiều lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường.
Sở GDĐT đã chỉ đạo các đơn vị phân công giáo viên đảm nhận nội dung hoạt động nào phải có năng lực chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động đó; phân định rõ nhiệm vụ thực hiện Chương trình hoạt động trải nghiệm - hướng nghiệp với nhiệm vụ của giáo viên làm chủ nhiệm lớp theo quy định hiện hành.
Sở GDĐT đang đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho các khối 9 và 12. Đây là 2 khối lớp có định hình cơ bản cho việc chọn nghề khi kết thúc giai đoạn giáo dục cơ bản và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp; đồng thời, thực hiện công tác phân luồng sau THCS và THPT.
Nhìn chung, các trường PTTH trên địa bàn đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động phụ huynh và học sinh. Kết quả, 100% học sinh lớp 8 và 11 tham gia học nghề phổ thông với mục đích tìm hiểu nghề yêu thích phù hợp với bản thân và được cộng điểm khi xét tốt nghiệp. Qua tìm hiểu, phần lớn học sinh đã bước đầu có cơ hội khám phá năng lực bản thân để có thể chọn ngành nghề phù hợp sau này.
Bên cạnh việc phân công những cán bộ giáo viên có kinh nghiệm về công tác hướng nghiệp để giảng dạy và định hướng cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã chủ động mời các nhà khoa học, kinh tế, các diễn giả (chuyên gia), các cựu học sinh thành đạt về nói chuyện nghề nghiệp và định hướng tương lai cho các em. Các buổi nói chuyện đã cung cấp cho các em học sinh nhiều kiến thức mới về ngành nghề cũng như sự tự đánh giá năng lực bản thân khi đứng trước ngưỡng cửa chọn nghề cho bản thân.
Tùy theo tình hình thực tiễn của địa phương, các đơn vị cũng đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ các em tham quan các ngành nghề truyền thống hoặc các cơ sở sản xuất trên địa bàn (Các khu Công nghiệp, công ty SCAVI,…) để các em có cơ hội tìm hiểu ngành nghề địa phương và nắm được tình hình kinh tế của địa phương các em đang sinh sống.
Giảng viên và sinh viên HueIC kiểm tra xe và thay nhớt miễn phí cho người dân sau khi bị ngâm trong nước lũ
Tuy nhiên hiện nay, hệ thống thông tin tuyển sinh trong hệ thống GDNN trên địa bàn tỉnh còn thiếu sự đồng bộ; cần có thêm sự hỗ trợ của các cơ quan, ban ngành; nhận thức của học sinh, phụ huynh và nhà giáo đối với công tác GDNN chưa sát với thực tế và mang nặng tư tưởng bằng cấp; nguồn lực của các trường nghề còn hạn chế để có thể tổ chức triển khai diện rộng trên toàn bộ địa bàn tuyển sinh; thông tin của thị trường lao động qua đào tạo nghề chưa đến với học sinh và gia đình một cách đầy đủ và “khách quan”… Mặt khác, phần lớn học sinh hiện vẫn còn thiếu thông tin nghề nghiệp; thiếu thông tin về thị trường lao động; điều  kiện tài chính để tham gia học…Đặc biệt một bộ phận không nhỏ còn bị gia đình phản đối hoặc gặp một số khó khăn từ phía xã hội..
Tỉnh Thừa Thiên Huế hiện đang thiếu một lượng lớn nguồn nhân lực công nghệ thông tin, đến 2025 cần khoảng 10 ngàn nhân lực. Vì vậy, trong định hướng về nghiệp, Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn ưu tiên khuyến khích các em chọn ngành công nghệ thông tin vì thị trường Huế nói riêng và khu vực nói chung đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực này. Ngoài ra, trong định hướng phát kinh tế - xã hội của tỉnh cùng khả năng tiềm tàng vốn có của Thừa Thiên Huế về quần thể di tích, cảnh quan môi trường, hệ sinh thái đầm phá,… nên khối ngành nghề du lịch, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, ẩm thực cũng được quan tâm trong định hướng nghề nghiệp cho học sinh.
 Thực hiện mục tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh và quốc gia cũng như hội nhập khu vực, quốc tế. Thời gian tới, ngành Giáp dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông qua việc đổi mới và tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh và học sinh cũng như các tầng lớp nhân dân về chủ trương giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp, đẩy mạnh phân luồng trong trường phổ thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường gắn với việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống. Bổ sung, cập nhật các nội dung giáo dục hướng nghiệp trong các môn học và hoạt động giáo dục phù hợp với thực tiễn; tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học- công nghệ-kỹ thuật-toán phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề quốc gia, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực cho cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với tâm lý, sinh lý lứa tuổi; đảm bảo học sinh được tiếp cận đầy đủ thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động. Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và thu hút học sinh trung học sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Khánh Quyên