Lao động
Thanh Hóa ráo riết chuẩn bị tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023
11:22 AM 24/02/2023
(LĐXH)-Nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động thông qua các hoạt động tuyên truyền; đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo sức khỏe, đời sống của người lao động, UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ kết hợp tổ chức Tháng công nhân năm 2023.
Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2023 dự kiến tổ chức vào ngày ngày 05 tháng 5 năm 2023 với quy mô khoảng 400 đến 500 người, gồm đại diện Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, thành viên Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động tỉnh, Công đoàn Khu Kinh tế Nghi Sơn; đại diện người sử dụng lao động, người lao động tại các doanh nghiệp, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phóng viên báo chí,…
UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, đây chỉ là một hoạt động trong Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Thanh Hóa năm 2023.
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được phát động với chủ đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31/5/2023 trên địa bàn toàn tỉnh. 
 Công nhân Công ty TNHH VAUDE Việt Nam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn trong ca sản xuất
Theo Kế hoạch, các sở, ngành, địa phương trong tỉnh sẽ đẩy mạnh Tuyên truyền trực quan như treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp phích... (từ ngày 01/5/2023) để tuyên truyền, cổ động Tháng hành động về ATVSLĐ (nội dung tuyên truyền theo phụ lục đính kèm) tại vị trí nơi tổ chức lễ phát động, trên các trục đường chính của huyện, thị xã, thành phố và các trục đường vào cụm, điểm, Khu Công nghiệp và cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đồng thời, xây dựng, phát sóng các điển hình thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, phóng sự, cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động; tuyên truyền trên hệ thống truyền thông của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện, xã, doanh nghiệp. Phát sổ tay, tờ rơi, tài liệu hướng dẫn, video, gửi tin nhắn tuyên truyền về   ATVSLĐ đến các doanh nghiệp, người lao động.
Tại Thanh Hóa, các đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, liên ngành sẽ được thành lập để tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ trong một số ngành, nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: xây dựng, điện, khai thác chế biến vật liệu xây dựng, hóa chất, cơ khí, làm việc trong không gian hạn chế; việc sử dụng, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, quan trắc môi trường lao động, công tác huấn luyện về ATVSLĐ.
Các cơ quan chức năng cũng sẽ cùng phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ; tổ chức tập huấn, huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động, đặc biệt đối với người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao
động và người sử dụng lao động; đo kiểm môi trường lao động; thăm hỏi các nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân bị tai nạn lao động chết người nhằm chia sẻ mất mát, đau thương.
Cùng với đó, tổ chức các hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp và người lao động về công tác ATVSLĐ như tổ chức hội thi, tọa đàm, đối thoại về thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ.
Để thực hiện tốt Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh Thanh Hóa năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa giao cụ thể cho các sở, ban, ngành có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn tổ chức, các hoạt động phù  hợp, bám sát chủ đề của Tháng hành động là: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin – Truyền thông, Các sở, ban, ngành, thành viên của Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, UBND huyện Yên Định, UBND các huyện, thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa.
Riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh giao phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức lễ phát động và có các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng.
Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành và chuyên ngành về ATVSLĐ trước, trong và sau Tháng hành động.
Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đại diện các báo Trung ương và địa phương xây dựng, đưa tin, bài về ATVSLĐ để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Cấp, phát các ấn phẩm, tờ rơi, tài liệu về ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động.
Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, chuẩn bị bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại Lễ phát động của tỉnh.
Chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.
Còn đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, UBND tỉnh yêu cầu căn cứ điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thực hiện các nội dung như xây dựng kế hoạch an toàn vệ sinh lao động theo quy định tại Điều 76 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015. Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như: tổ chức huấn luyện, hướng dẫn các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, khám sức khỏe cho người lao động; rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy an toàn lao động, quy trình vận hành, quy trình xử lý sự cố, biện pháp làm việc an toàn đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ATVSLĐ tại nơi làm việc như: nhà xưởng, các công trình xây, lắp có nhiều nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc; thi an toàn vệ sinh viên giỏi; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Được biết, tTrong dịp này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành thẩm định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ trong năm 2022 đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng và trao thưởng tại Lễ phát động./.
Mỹ Hạnh