Xã hội
Sơn La chi trả trợ cấp hàng tháng cho gần 3.000 người có công
11:06 AM 28/09/2022
(LĐXH)- Theo báo cáo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La, toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 2.954 người có công với cách mạng. Việc chi trả trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được luôn được tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, đúng chế độ quy định thông qua dịch vụ chi trả của bưu điện.
Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Sơn La hiện có 35.563 người có công với cách mạng, 1.059 thân nhân người có công; 45 quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, nhiều năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Sơn La đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" cũng như thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công. Trong đó, việc chi trả chế độ chính sách người có công với cách mạng luôn được triển khai với phương châm: chính xác, kịp thời, hiệu quả, chi đúng đối tượng, chi đủ chế độ, đúng thời gian quy định, đem lại sự hài lòng của người có công. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm công khai, minh bạch tài chính và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng kinh phí trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại địa phương.
Thế hệ trẻ Sơn La hôm nay luôn biết ơn và tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sơn La, cho biết: Cùng với hệ thống chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền ở Sơn La thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình chính sách người có công, tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Đặc biệt, các chế độ ưu đãi đối người có công và thân nhân của họ luôn được tỉnh Sơn La thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đủ chế độ và kịp thời. Ngoài ra, tỉnh cũng đang thực hiện tốt chế độ đối với đối tượng chính sách khác như cựu thanh niên xung phong, cựu chiến binh, quân nhân, công an xuất ngũ, thôi việc, dân quân, du kích, dân công hoả tuyến, chuyên gia giúp Lào và Campuchia…
Tính đến cuối tháng 7/2022, toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 2.954 người, gồm: 1.850 người có công với cách mạng, 01 người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, 08 người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945; 02 mẹ Việt Nam anh hùng; 01 Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 1.202 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (trong đó thương binh có tỷ lệ thương tật, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên 21 người); 373 bệnh binh  (có 01 người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng); 15 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 248 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Đặc biệt, việc chi trả trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được triển khai thực hiện kịp thời, đúng chế độ quy định thông qua dịch vụ chi trả của bưu điện với kinh phí khoảng 72 tỷ đồng/năm. Trong 7 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã chi trả 26.502 lượt người có công và than nhân người có công, tổng kinh phí chi trả cho các đối tượng trên 52 tỷ đồng.
Việc chuyển đổi phương thức chi trả trợ cấp ưu đãi người có công cách mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chi trả trợ cấp của Cơ quan Bưu điện luôn được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ, hình thức chi trả hợp lý, thuận lợi cho người hưởng chính sách. Đồng thời, tách bạch trong việc tổ chức chi trả với xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ. Từ đó, tạo ra sự đối chiếu, kiểm soát chéo giữa hai đơn vị độc lập (Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội và Cơ quan Bưu điện) giúp hạn chế sai sót, chậm trễ hoặc trục lợi chính sách. 
Hoạt động chi trả trợ cấp ưu đãi người có công đảm bảo đúng người, đúng chế độ, đúng thời gian quy định, đem lại sự hài lòng của người có công trong việc thực hiện chính sách ưu đãi; đồng thời đảm bảo an toàn về tiền mặt trên đường vận chuyển và đến tận tay người thụ hưởng; quản lý chặt chẽ các đối tượng hưởng chế độ; chấp hành đúng chế độ kế toán, báo cáo thanh quyết toán và quản lý lưu giữ chứng từ kế toán theo quy định...
Bên cạnh đó, tính trong 5 năm qua (2018 – 2022), tỉnh Sơn La còn thực hiện các chế độ ưu đãi khác như: cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 13.422 lượt người có công với cách mạng và thân nhân của người có công; các đối tượng chính sách được Nhà nước hỗ trợ miễn giảm tiền cấp quyền sử dụng đất, miễn giảm tiền thuế nhà đất cho 1.830 lượt người; hỗ trợ ưu đãi giáo dục đào tạo cho 494 lượt người là con của người có công với cách mạng.
Thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khoẻ đối với các đối tượng người có công trong 5 năm qua, tỉnh Sơn La đã tổ chức điều dưỡng 5.350 lượt người, bao gồm: số người được điều dưỡng tập trung là 942 lượt người, số người được điều dưỡng tại nhà là 4.517 lượt người; tổng kinh phí là 7.041 triệu đồng. Thực hiện trợ cấp dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho 100% đối tượng thuộc diện được cấp dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng đều được giải quyết kịp thời, đúng chế độ, đúng niên hạn. Kết quả có 1.757 lượt người đã được trợ cấp với số kinh phí chi trả 1.410,81 triệu đồng.
Đối với việc hỗ trợ người có công về nhà ở, tổng số trường hợp đã được hỗ trợ của cả 02 giai đoạn trên địa bàn tỉnh Sơn La là 11.564 trường hợp; trong đó, xây mới 5.532 nhà, sửa chữa 6.034 nhà) với tổng kinh phí trên 343.67 tỷ đồng đạt 100%...
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Tuấn Anh, chia sẻ: Đến nay, công tác chăm sóc người có công ở Sơn La đã khơi dậy được tinh thần tự hào dân tộc, truyền thống, đạo lý tốt đẹp và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, xã hội, của cộng đồng dân cư trên địa bàn. Thời gian tới, Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công. Đảm bảo tất cả người có công trên địa bàn được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi xã hội, có đời sống vật chất, tinh thần khá hơn mức sống trung bình của nhân dân địa phương.

Chí Tâm