Xã hội
Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2022
10:42 AM 30/01/2023
(LĐXH)-Năm 2022 là năm vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả của các sở, ban, ngành… công tác lao động, người có công và xã hội tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ…
Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đến 31/12/2022, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 21.000 lao động (đạt 116,67% kế hoạch), trong đó trên 4.000 lao động được tuyển chọn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 108% kế hoạch năm); toàn tỉnh có trên 6.038 lượt khách hàng vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm với tổng doanh số cho vay ước đạt 302,048 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 6.200 người lao động. Tỷ lệ thất nghiệp chung toàn tỉnh giảm xuống còn khoảng 2,9%.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Để đạt được kết quả trên trong lĩnh vực giải quyết việc làm, tỉnh Quảng Bình đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, hiện đại hóa cơ sở vật chất thiết bị và đổi mới chương trình, phương thức đào tạo nghề; quan tâm, phát triển đội ngũ nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý trong giáo dục nghề nghiệp; gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động; chú trọng nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đẩy mạnh tạo việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội; phát triển nguồn vốn, phát huy hiệu quả sử dụng vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay giải quyết việc làm; tiếp tục thúc đẩy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chú trọng các thị trường có thu nhập cao; đầu tư phát triển thị trường lao động để thúc đẩy cung ứng lao động, giới thiệu việc làm…
Cùng với đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 46 phiên giao dịch việc làm; có 30.162 lượt người được tư vấn liên quan đến chế độ chính sách về việc làm, học nghề, trong đó có 2.863 lượt người được tư vấn về du học, đi làm việc ở nước ngoài; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 4.780 người; đào tạo tiếng Hàn Quốc cho 403 học viên.
Đặc biệt, Sở LĐTBXH đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ tiền thuê nhà cho 419 người lao động làm việc trong Khu công nghiệp; tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 362 người lao động tại 03 công ty với tổng số tiền 1,543 tỷ đồng. Phối hợp với Tổ chức IOM hỗ trợ trang thiết bị cho cán bộ tuyến đầu; tổ chức 05 Hội nghị tư vấn việc làm cho người lao động trở về từ vùng dịch; hỗ trợ khẩn cấp cho 1.020 lao động trở về từ vùng dịch với tổng kinh phí 2,1 tỷ đồng.
Thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Bình đã phê duyệt Kế hoạch đặt hàng đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn tỉnh với tổng chỉ tiêu là 1.837 người, trong đó: nghề phi nông nghiệp 1.110 người (chiếm tỷ lệ 64,42%), nghề nông nghiệp 727 người (chiếm tỷ lệ 39,58%). Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động để thúc đẩy công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2022 với 1.200 học sinh THCS và THPT tham gia; Tổ chức 02 Ngày hội tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp cho 600 học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn; Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 05 đơn vị dạy nghề. Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới và kỹ năng dạy nghề chế biến món ăn Châu Á và Việt Nam nâng cao cho 21 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và 01 lớp về Kỹ năng quản lý điều hành các hoạt động du lịch cộng đồng cho 19 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp...
Tính đến 31/12/2022, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển sinh được trên 21.000 người (đạt 127,27% kế hoạch năm), trong đó: cao đẳng 185 người (đạt 30,83% kế hoạch năm), trung cấp 1.640 người (đạt 74,55% kế hoạch năm), sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng 19.704 người (đạt 142,78% kế hoạch năm). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 67,7% (đạt 100,29% so với kế hoạch năm), trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 28,6 % (đạt 102,5 % kế hoạch năm).
Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được phát động sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị và nhân dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Sở LĐTBXH đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm và hướng dẫn thăm và tặng quà cho 26.000 lượt người có công nhân dịp Tết Nguyên đán và 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với số tiền trên 32 tỷ đồng. Năm 2022, Quảng Bình đã giải quyết trợ cấp hàng tháng gần 500 trường hợp, trợ cấp một lần 1.544 trường hợp, trợ cấp đối với người tham gia kháng chiến 81 trường hợp; điều chỉnh và truy lĩnh trợ cấp người tham gia kháng chiến 204 trường hợp; đình chỉ, chấm dứt, tạm dừng 272 trường hợp; trang cấp dụng cụ chỉnh hình 349 trường hợp; điều dưỡng phục hồi sức khỏe trên 5.548 người; đề nghị suy tôn liệt sĩ 02 trường hợp và cấp lại 49 Bằng Tổ quốc ghi công; giải quyết chế độ chính sách liên quan đến công tác mộ liệt sĩ 163 trường hợp; tiếp nhận, an táng 30 hài cốt liệt sĩ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập bàn giao (trong đó 17 hài cốt được quy tập ở Lào);…
Việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh được các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị thực hiện đúng, đủ theo quy định. Đặc biệt, Sở LĐTBXH Quảng Bình đã tích cực hướng dẫn các địa phương thực hiện chi trả chế độ chính sách trợ giúp xã hội không dùng tiền mặt. Các cơ sở trợ giúp xã hội trực thuộc Sở đã tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc đối tượng theo tinh thần an toàn, tiết kiệm nhưng đảm bảo sức khỏe, dinh dưỡng và tinh thần vui tươi.
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh, Quảng Bình đã ban hành nhiều Nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết quy định cơ chế lồng ghép vốn giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia với các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết quy định đối tượng và mức thăm, tặng quà cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm; Nghị quyết về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, tỉnh còn thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình kèm quy chế hoạt động. Với việc thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, đến cuối năm 2022, hộ nghèo giảm 1,52% xuống còn 5,0% (tương ứng giảm 3.802 hộ xuống còn 12.820 hộ); hộ cận nghèo giảm 0,62% xuống còn 4,76% (tương ứng giảm 1.483 hộ xuống còn 12.248 hộ).
Công tác trẻ em được quan tâm với nhiều chính sách và hoạt động hướng đến bảo vệ, chăm sóc cho trẻ em phát triển toàn diện. Trong năm qua, Sở LĐTBXH đã tổchức 08 lớp tập huấn triển khai các quy định của pháp luật về công tác trẻ em cho cán bộ phụ trách công tác trẻ em các cấp và cộng tác viên, tuyên truyền viên tại thôn, bản, tiểu khu trên địa bàn tỉnh với 405 đại biểu tham dự. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và trích Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức trao tặng 1.128 suất học bổng, 95 xe đạp, 579 phần quà… cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 3,219 tỷ đồng. Dạy kỹ năng bơi an toàn cho 1.500 em học sinh; dạy bơi cho 340 học sinh lứa tuổi từ 6 - 15 tuổi; tập huấn kỹ năng bơi cho 1.000 phụ huynh, giáo viên, người giám hộ tại 10 xã dự án thuộc địa bàn huyện Tuyên Hóa và Bố Trạch với tổng kinh phí gần 850 triệu đồng.
Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm qua, Cơ sở Cai nghiện ma tuý đã tiếp nhận, quản lý 61 đối tượng, trong đó: 34 đối tượng bắt buộc và 27 đối tượng tự nguyện. Sở đã ban hành Quyết định miễn 100% mức đóng góp tiền ăn, tiền thuốc cho 04 đối tượng cai nghiện tự nguyện; giảm 50% tiền ăn, tiền thuốc cho 15 đối tượng cai nghiện tự nguyện; miễn các khoản đóng góp cho 08 đối tượng cai nghiện bắt buộc. Đội kiểm tra liên ngành các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà hàng, nhà nghỉ, các cơ sở karaoke trên địa bàn. Qua đó kịp thời phát hiện, xử lý, chấn chỉnh các trường hợp vi phạm.
Các chỉ tiêu về bình đẳng giới được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện có hiệu quả đã góp phần làm giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm giảm nghèo, tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Các kết quả đạt được trong năm 2022 của ngành LĐTBXH Quảng Bình đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. Năm 2023, ngành tiếp tục thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cải thiện, nâng cao mức sống của người có công; bảo đảm an sinh xã hội; trợ giúp có hiệu quả các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ngành phấn đấu tạo việc làm cho 18.500 người, trong đó có khoảng 3.700 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68,7%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 29,5%. Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp 17.000 người, trong đó: cao đẳng 250 người, trung cấp 2.000 người, sơ cấp và dưới 3 tháng 14.750 người. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,8%, hộ cận nghèo 0,5% và đạt trên 98% hộ chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú./.

Nguyễn Trường Sơn

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Bình