Xã hội
Lào Cai: Đẩy mạnh chi trả ưu đãi an sinh xã hội không dùng tiền mặt
02:43 PM 02/04/2024
(LĐXH) – Đến nay, tỉnh Lào Cai có tổng số người hưởng trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản là 4.905/24.927, trong đó: người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng thương mại là 2.250/2.935; đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện chi trả qua tài khoản là 2.655/21.992.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai về việc tăng cường triển khai chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, các cơ quan ban ngành đoàn thể tỉnh, các cấp chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Chính phủ về chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt tới cán bộ, người dân trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phối hợp đôn đốc, triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội.

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương chi trả không dùng tiền mặt (Ảnh minh họa)
Đến nay, tổng số người có tài khoản là 16.088/24.927, trong đó: người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng thương mại là 2.345/2.935; đối tượng bảo trợ xã hội đã cấp tài khoản là 13.743/21.992 (cấp tài khoản chi trả qua bưu điện là 11.171 người, ngân hàng khác là 2.729 người).
Tổng số người hưởng trợ cấp an sinh xã hội qua tài khoản là 4.905/24.927, trong đó: người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hằng tháng có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng thương mại là 2.250/2.935; đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện chi trả qua tài khoản là 2.655/21.992.
Đến thời điểm này, có 3 đơn vị: Sacombank, Viettinbank, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Lào Cai có chính sách hỗ trợ miễn phí mở tài khoản, miễn phí phí dịch vụ sử dụng tài khoản cho đối tượng hưởng an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn do các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội đa số cao tuổi, sức khỏe yếu; nhiều người thuộc đối tượng khuyết tật…. không biết sử dụng điện thoại thông minh khi giao dịch ngân hàng, khó khăn trong việc đi lại, rút tiền, hoặc thực hiện các thủ tục liên quan, do đó gặp khó khăn trong việc vận động mở tài khoản tại các ngân hàng.
Để tiếp tục đẩy mạnh việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, trong thời gian tới các cơ quan, ban ngành của tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đôn đốc tuyên truyền, vận động người có công, người hưởng chế độ bảo trợ xã hội mở tài khoản cá nhân hoặc tài khoản được ủy quyền để thực hiện nhận trợ cấp hằng tháng. Tiếp tục thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng trợ cấp người có công, bảo trợ xã hội đã có tài khoản tại các ngân hàng.
Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh quan tâm chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi để cấp tài khoản cho người hưởng trợ cấp an sinh xã hội hằng tháng, có thêm cơ chế ưu đãi để khuyến khích người hưởng chính sách an sinh xã hội mở tài khoản cá nhân (miễn phí duy trì tài khoản và các phí dịch vụ khác khi sử dụng thẻ ngân hàng..). Đầu tư lắp đặt thêm các cây ATM tại các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa để thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng. Đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, thu thập cập nhật thông tin tại khoản của các đối tượng để thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt…/.
Minh Cảnh