Thời sự
"Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"
06:57 AM 01/03/2023
(LĐXH) - Đó là nội dung của Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức vào chiều ngày 28/2/2023…
Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Chủ trì tại điểm cầu Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương là đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương...
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến tại 521 điểm cầu với sự tham gia của hơn 28 nghìn đại biểu là đảng viên tại Đảng ủy Khối, 35 các đảng ủy trực thuộc cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Trung ương…
Các đại biểu về dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Tại điểm cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã có đồng chí Lê Văn Hoạt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ và gần 200 Đảng viên là lãnh đạo thuộc các cơ quan trực thuộc Bộ…
Hội nghị đã được nghe Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã giới thiệu tổng quan về mục đích, ý nghĩa; quá trình biên soạn, xuất bản; giá trị và những nội dung cốt lõi của Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh", đồng chí nhấn mạnh: “Cuốn sách được kết cấu làm 3 phần, với 623 trang và gần 100 bức ảnh, trong đó có những bức ảnh lần đầu tiên được công bố. Cuốn sách đã hệ thống hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu Đảng ta và là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này…”
Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về dự hội nghị
Trong cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết 8 bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn phòng chống tham nhũng tiêu cực: Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; Phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng; Chú trọng công tác cán bộ; Tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện, kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm; Tăng cường kiểm soát và quản lý; Phát huy vai trò nòng cốt và sự phối hợp của các cơ quan chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực; Gắn phòng chống tham nhũng với xây dựng Đảng, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Sự phù hợp của các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với tình hình của Việt Nam.
Đặc biệt, Tổng Bí thư cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực của Việt Nam thời gian tới: Tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò gương mẫu, quyết liệt của người đứng đầu và tập thể lãnh đạo; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế; Đẩy mạnh phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; Hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định về phòng ngừa tham nhũng tiêu cực; Xây dựng cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực vững mạnh, mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai có hiệu quả hoạt động phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước.
Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: “Cuốn sách có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, đấu tranh phòng chống tham nhũng "không ngừng, không nghỉ" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có thể coi là cuốn cẩm nang về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Chính vì thế mà các cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên cần nắm vững để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới…”./.
NHB