Giáo dục - Nghề nghiệp
Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lao động - Xã hội
03:28 PM 06/06/2022
(LĐXH) - Ngày 6/6/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học, gồm các ngành: Bảo hiểm, Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Kế toán và Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Lao động - Xã hội theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Tham dự đợt khảo sát có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN; GS.TS Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc, Trưởng Đoàn đánh giá ngoài; TS. Vũ Viết Bình, Nguyên Phó Trưởng Ban Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội. Thành viên thường trực; TS. Nguyễn Thị Thu Hương, Thư ký Hội đồng KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN. Về phía Trường Đại học Lao động - Xã hội có NGƯT.TS. Hà Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Lê Thanh Hà – Chủ tịch Hội đồng Trường cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu; Trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm; Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo; Ban thư ký; Đại diện các nhóm chuyên trách; Chủ tịch Công đoàn trường; Bí thư đoàn trường. 
Toàn cảnh buổi làm việc tại phiên khảo sát sơ bộ 
Trong phiên khảo sát sơ bộ, NGƯT.TS. Hà Xuân Hùng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã giới thiệu Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá và tóm tắt quá trình tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường. Theo đó, Nhà trường đã thành lập Hội đồng Tự đánh giá; thành lập Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách của các ngành có chương trình đào tạo được đánh giá. Hội đồng tự đánh đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc sát sao các nhóm chuyên trách, Ban Thư ký thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quá trình tự đánh giá. Thường xuyên tiến hành họp Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo; họp Ban Thư ký và nhóm chuyên trách để triển khai Kế hoạch tự đánh giá. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo đến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong toàn trường. 
Hiệu trưởng Hà Xuân Hùng tóm tắt quá trình tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường 
Các nhóm chuyên trách đã tổ chức họp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên (nghiên cứu, phân tích nội hàm từng tiêu chuẩn/tiêu chí; xây dựng danh mục minh chứng dự kiến cần thu thập…). Thực hiện việc phân tích, thu thập thông tin và minh chứng; mã hoá, mô tả các thông tin và minh chứng thu được và phân tích, lý giải các kết quả đạt được.
Hội đồng tự đánh giá của Trường đã tiến hành họp hàng tuần để kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện kế hoạch của các nhóm. Từng bước nắm bắt các vấn đề khó khăn trong thu thập thông tin và minh chứng. Đề xuất giải pháp đảm bảo quá trình thực hiện đúng kế hoạch. Các nhóm chuyên trách đã hoàn thiện việc thu thập bổ sung thông tin và minh chứng; tổng hợp kết quả phân tích tiêu chí, tiêu chuẩn và danh mục mã minh chứng của nhóm. Đã bổ sung, rà soát, tổng hợp và sắp xếp minh chứng vào bảng danh mục minh chứng theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí sử dụng trong Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.
Nhìn chung, các báo cáo chương trình đào tạo của các ngành đã được triển khai, xây dựng nghiêm túc; cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về việc viết báo cáo tiêu chí tự đánh giá chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, Nhà trường cũng đã ban hành các quyết định hành lập các tổ biên tập, chỉnh sửa Báo cáo tự đánh giá để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung. Tiến hành lấy ý kiến vào dự thảo Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng. Sau khi Báo cáo được hoàn thiện, các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá đọc, xác nhận thông qua Báo cáo tự đánh giá. Tiếp đó, Nhà trường đã ban hành các văn bản đề nghị thẩm định báo cáo; văn bản nộp báo cáo tự đánh giá và phản hồi về danh sách dự kiến Đoàn đánh giá ngoài. Xây dựng kế hoạch đánh giá ngoài; thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Thư ký phục vụ công tác đánh giá ngoài. Nhà trường cũng đã nhận được Báo cáo kết quả nghiên cứu Hồ sơ tự đánh giá và tiến hành nghiêm túc nghiên cứu trước khi Đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ.  Hiệu trưởng Hà Xuân Hùng cũng cam kết với đoàn đánh giá sơ bộ sẽ tập trung bổ sung hồ sơ, minh chứng và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn Chuyên gia ĐGN tại Trường. 
Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài kiểm tra sơ bộ việc chuẩn bị các minh chứng 
Thay mặt Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và giới thiệu tóm tắt các thành viên của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Trường. Giám đốc Tạ Thị Thu Hiền cho biết: Sau lần kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, đến nay nhà trường tiến hành đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học. “Nhà trường là một trong các cơ sở giáo dục đại học đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động đảm bảo, kiểm định chất lượng giáo dục và cải tiến chất lượng liên tục, thể hiện trách nhiệm giải trình của Nhà trường với các bên liên quan và xã hội” - TS. Tạ Thị Thu Hiền đánh giá. 
TS. Tạ Thị Thu Hiền - Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phát biểu 
Trong chương trình làm việc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ minh chứng của các chương trình đào tạo và có những góp ý với Nhà trường trong việc sắp xếp hồ sơ minh chứng chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo dự kiến từ ngày 18/6/2022 đến 22/6/2022.
TS. Tạ Thị Thu Hiền, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN  - TS. Hà Xuân Hùng, Hiệu trưởng Nhà trường và GS.TS. Trần Trung – Trưởng đoàn đánh giá ngoài ký Biên bản khảo sát sơ bộ 
Cuối buổi khảo sát sơ bộ, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần cho đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo của Trường Đại học Lao động – Xã hội vào trung tuần tháng 6 tới đây. Đồng thời, đôi bên đã ký Biên bản khảo sát sơ bộ.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Đức Dương