VIDEO
Hải Uyên
Hà Nội: Nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
01:45 PM 15/11/2023
Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Hà Nội nỗ lực nâng cao sức cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.