Lao động
Gia Lai: Giải quyết việc làm cho gần 7.000 lao động trong Quý I/2023
08:50 AM 06/03/2023
(LĐXH) - Năm 2022, được sự quan tâm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động của ngành đến cơ sở. Các đơn vị trực thuộc, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố đã bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch của ngành triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, giải quyết việc làm mới cho 26.260 lao động, đạt 100% kế hoạch; 13.781 người được đào tạo nghề (đạt 119% kế hoạch), nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ 36,95% năm 2021 lên 38,42% cuối năm 2022.
Tính đến 31-12-2022, tổng nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 769,05 tỷ đồng, tăng 293,8 tỷ đồng so với năm 2021; về doanh số cho vay giải quyết việc làm đạt 473,150 tỷ đồng, có 10.902 lao động được vay vốn; doanh số thu nợ đạt 180,466 tỷ đồng; nợ quá hạn 484 triệu đồng.
Về kết quả đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, năm 2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã đưa được 1.010 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 394,5%. Để đạt kết quả này, Sở đã triển khai nhiều giải pháp như thẩm định và ban hành văn bản giới thiệu 30 doanh nghiệp vào tỉnh hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tổ chức, hướng dẫn và tiếp nhận 57 hồ sơ người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn Quốc lần 2 theo Chương trình EPS ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp. Cùng với đó, hướng dẫn 54 lao động hoàn thiện hồ sơ tham dự lớp giáo dục định hướng để đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản…
 Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động cho vay giải quyết việc làm
Riêng trong 3 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm ước đạt 6.950 lao động, đạt 26,23% kế hoạch, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 1,1%. Trong đó: Giải quyết việc làm trong nước 6.695 lao động; Đưa 255 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Tổ chức thẩm định, giới thiệu cho 08 doanh nghiệp trực tiếp đến tư vấn, tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động cho vay giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023; Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội chợ việc làm cấp tỉnh năm 2023 tại thành phố Pleiku, kết quả đã thu hút 156 doanh nghiệp tham gia đăng ký tuyển dụng lao động tại Hội chợ, với 4.324 vị trí việc làm trống ở tất cả 14 nhóm ngành nghề. Trong đó, có 29 doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng tại Hội chợ với 3.081 vị trí việc làm trống và 127 doanh nghiệp ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ việc làm tuyển dụng, với 1.243 vị trí việc làm trống; đã tư vấn, giới thiệu việc làm, tư vấn học nghề cho 792 người, kết quả đã kết nối việc làm thành công cho 251 người.
Nhiều doanh nghiệp đã tuyển dụng được người lao động tại Ngày hội việc làm tỉnh
Tại hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động cho vay giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, các đại biểu đã có 4 tham luận và 6 ý kiến tham gia góp ý, phân tích, đánh giá về các chương trình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận; chính sách cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho vay hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2022 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2023; công tác tư vấn, tuyển chọn người lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng… Bên cạnh đó, các ý kiến của đại biểu xoay quanh nhiều vấn đề còn tồn tại như: nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm còn ít, trong khi nhu cầu vốn vay giải quyết việc làm là rất lớn. Hoạt động cho vay chủ yếu là cá nhân, hộ gia đình trong lĩnh vực nông nghiệp nên chưa tạo được nhiều việc làm; mức vay và thời hạn vay vốn chưa phù hợp với chu kỳ sản xuất trong tình hình mới. Một số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài sau khi được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội giới thiệu chưa nghiêm túc phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, tư vấn, tuyển chọn lao động…
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại Ngày hội việc làm tỉnh Gia Lai năm 2023
Bà Rcom Sa Duyên-Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Để tháo gỡ những khó khăn trên, thời gian tới, Sở đề nghị Chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc hướng dẫn Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội các huyện, thị xã đẩy mạnh hoạt động cho vay đảm bảo đúng đối tượng, mục đích, phấn đấu trong năm 2023 cho vay giải quyết việc làm duy trì và mở rộng việc làm cho hơn 10.000 lao động. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND huyện tổ chức các hoạt động quản lý và sử dụng tiền lãi vay từ Quỹ quốc gia về việc làm. Các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong công tác đào tạo, tư vấn, tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
 
Thục Quyên