VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Để học sinh sử dụng điện thoại đúng cách
02:04 PM 06/02/2023
Điện thoại thông minh mang lại nhiều tiện ích trong cuộc sống, học tập, giải trí nhưng cũng là nỗi lo của nhiều gia đình hiện nay khi con em họ quá chăm chú vào điện thoại mà xao nhãng việc học hành, xa rời cuộc sống thực tế.