Giáo dục - Nghề nghiệp
Đắk Lắk đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp
03:40 PM 21/11/2022
(LĐXH) – Trong thời gian qua, việc triển khai các hoạt động về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) luôn được tỉnh Đắk Lắk quan tâm và chú trọng. Mới đây UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trong GDNN đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, theo Quyết định số 2222/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 Theo đó, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận GDNN tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Cụ thể, ngay trong năm 2022: Phấn đấu 10% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 10% nhà giáo của các cơ sở GDNN được đào tạo phát triển học liệu số; đổi mới và phát triển chương trình đào tạo; phấn đấu 10% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; 40% chương trình đào tạo chuyên ngành công nghệ thông tin, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học CNTT mới. Đồng thời, phấn đấu 20% trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số GDNn quốc gia; 100% trường cao đẳng, trung cấp số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng GDNN của người học. Kế hoạch này cũng nêu rõ, có 10% hoạt động kiểm tra chuyên ngành về GDNN trên địa bàn được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý

Đến năm 2025: phấn đấu 50% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 50% nhà giáo của các cơ sở GDNN được đào tạo phát triển học liệu số. Đồng thời, 70% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; 100% chương trình đào tạo chuyên ngành CNTT, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới. Song song đó, phấn đấu 50% trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn tỉnh có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số GDNN quốc gia; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin điện tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vào năm 2023.  

Phấn đấu 100% trường cao đẳng, trung cấp số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng GDNN của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số và có 50% hoạt động kiểm tra chuyên ngành về GDNN được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý… có 01 Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh là trường học số.

Đến năm 2030: Phấn đấu 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; 100% nhà giáo của các cơ sở GDNN được đào tạo phát triển học liệu số. Về phát triển chương trình đào tạo,  phấn đấu 100% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số, có nội dung đào tạo phù hợp với phương thức chuyển đổi số; 100% chương trình đào tạo chuyên ngành CNTT, công nghệ số được cập nhật phù hợp với ứng dụng khoa học công nghệ mới.

Song song đó, hạ tầng, nền tảng và học liệu số, phấn đấu 100% trường cao đẳng, trường trung cấp trên địa bàn có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số GDNN quốc gia; 100% cơ sở GDNN số hóa quá trình học tập, kết quả học tập, văn bằng GDNN của người học và kết nối, tích hợp dữ liệu lên môi trường số; 100% hoạt động kiểm tra chuyên ngành về GDNN được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý liên kết bản đồ số, mạng lưới cơ sở GDNN với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin giáo dục nghề nghiệp; 100% cơ sở GDNN tham gia vào liên kết bản đồ số mạng lưới cơ sở GDNN với các hệ thống chứng thực và tra cứu thông tin GDNN. Đặc biệt, theo kế hoạch này, đến năm 2030, 100% các trường chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ là trường học số.

Trương Đăng