Giáo dục - Nghề nghiệp
Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam
06:06 PM 06/09/2022
(LĐXH) – Ngày 6-9-2022, Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội với mục tiêu tập hợp các đại biểu để thảo luận, quyết nghị một số vấn đề quan trọng về Dự thảo Điều lệ của Hiệp hội; Phương hướng, nhiệm vụ cụ thể của Hiệp hội trong 5 năm tới; Và bầu ra Ban chấp hành và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội nhiệm kỳ 2022-2027.
Tham dự Đại hội, có đồng chí Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Cùng dự, còn có 200 đại biểu đại diện cho các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố, các trường cao cao đẳng, các tổ chức đã đăng ký là thành viên của Hiệp hội.  
Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội, nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh phát biểu khai mạc Đại hội
Ngày 14/06/2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 446/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam là một sự kiện rất có ý nghĩa đối với các trường cao đẳng giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập nói riêng và khối các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập nói chung.
Hiệp hội Các trường cao đằng ngoài công lập Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện của các trường cao đẳng Việt Nam ngoài công lập, các trường trung cấp, trung tâm đào tạo nghề nghiệp ngoài công lập; các tổ chức, doanh nghiệp, công dân Việt Nam hoạt động liên quan đến lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tham gia công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp. Hiệp hội ra đời để tập hợp và đoàn kết các hội viên, cùng nhau chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam và đây là một nhu cầu tất yếu đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tiến nhanh, tiến mạnh theo đúng định hướng của Chính phủ.
Phát biểu khai mạc tại chương trình Đại hội, Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh: "Để có thể đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động luôn thay đổi nhanh chóng trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, các trường cao đẳng nghề ngoài công lập Việt Nam cần phải cố gắng, năng động, sáng tạo, nắm bắt mọi cơ hội, liên kết hợp tác, chia sẻ kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nắm bắt thông tin kịp thời, tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng nhau phát triển lành mạnh. Đồng thời, các cơ sở giáo dục nghề nghề ngoài công lập cũng cần cập nhật kịp thời xu thế phát triển của thế giới, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam”.
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng phát biểu tại Đại hội
Tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: "Cùng với chủ trương xã hội hóa nói chung, quá trình xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp từng bước khẳng định vị thế, vai trò của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập trong việc góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam. Trong 10 năm qua, số trường cao đẳng tư thục đã tăng từ 62 trường năm 2011 lên 93 trường năm 2020. Số lượng học sinh, sinh viên đăng ký vào học tại các trường cao đẳng, trung cấp ngoài công lập ngày một gia tăng, thể hiện xu hướng phát triển của giáo dục nghề nghiệp dần được mở rộng sang khu vực ngoài công lập. Và trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, tập hợp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập và doanh nghiệp  để nâng cao chất lượng đào tạo, tăng quy mô đào tạo, tham gia vào quá trình xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, góp phần quan trọng trong phát triển giáo dục nghề nghiệp nước nhà”.
Các đại biểu tham dự Đại hội

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng đề nghị: Đại hội cần nêu cao tinh thần làm việc tập trung, dân chủ; phát huy tối đa trí tuệ của tập thể đại biểu để thảo luận, đề xuất được nhiều vấn đề cốt lõi về tôn chỉ, mục đích, địa vị pháp lý, phạm vi, nguyên tắc tổ chức hoạt động, quyền hạn, nhiệm vụ của Hiệp hội; các vấn đề về hội viên, cơ cấu tổ chức và những vấn đề quan trọng khác trong dự thảo Điều lệ Hiệp hội trước khi trình Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Hiệp hội cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng về giáo dục nghề nghiệp, Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Nội vụ, định hướng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để đề ra phương hướng, nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của Hiệp hội trong 05 năm tới; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giáo dục nghề nghiệp, nhất là mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ là 30%.

Thứ trưởng cũng mong rằng Đại hội sáng suốt lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để bầu vào Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hiệp hội nhiệm kỳ 2022 - 2027; đủ sức lãnh đạo Hiệp hội thực hiện thành công phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội đề ra.

Sau quá trình làm việc công tâm, trách nhiệm và khẩn trương, Đại hội Hiệp hội các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam khóa I đã bầu tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh là chủ tịch hiệp hội này.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Minh (62 tuổi), nguyên Tổng cục trưởng Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) trở thành Chủ tịch Hiệp hội Các trường cao đẳng nghề nghiệp ngoài công lập Việt Nam khóa I (nhiệm kỳ 2022-2027)./. 

Lê Minh