Thời sự
Đại hội Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội thành công tốt đẹp
11:48 AM 16/03/2023
(LĐXH)- Sáng ngày 16/03/2023, Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 và đã thành công tốt đẹp.
Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thu Huyền, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; TS. Trần Ngọc Diễn, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội.
Tham dự còn có toàn thể đoàn viên công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội và đại diện một số công đoàn tại Tòa nhà Liên cơ quan Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Bùi Đức Tùng, Phó Tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Trong nhiệm kỳ 2016 – 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và trực tiếp là Chi bộ Tạp chí Lao động và Xã hội, Ban chấp hành Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội và các đoàn viên đã phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, có nhiều cách làm mới, sáng tạo, nhiều giải pháp chăm lo thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, xây dựng tập thể Tạp chí vững mạnh, dân chủ, đoàn kết nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
Từ những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ  đề ra, Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội đã cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ và tổ chức các hoạt động; phát động các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên... Đội ngũ đoàn viên Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; có nhiều cố gắng, nỗ lực, lao động sáng tạo; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững là yếu tố thuận lợi để công đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu công tác và đóng góp vào sự phát triển chung của toàn đơn vị.
Chủ tịch Hoàng Thị Thu Huyền biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội
Chủ tịch Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội Bùi Đức Tùng, cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã phối hợp với tổ chức chính quyền làm tốt công tác động viên các cán bộ, phóng viên đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí. Kịp thời tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, thông tin chuyên ngành lao động - xã hội tới đọc giả, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, biểu dương phong trào thi đua yêu nước, đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện lãng phí, quan liêu, tiêu cực.
Cụ thể, trong 7 năm qua, với ấn phẩm chính là Tạp chí in phát hành 2 kỳ/tháng, Tạp chí đã phát hành được 168 số Tạp chí với trên 5.100 bài viết. Quá trình phát hành của Tạp chí chưa có sai sót về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; không vi phạm các quy định của của Luật Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nhờ chất lượng Tạp chí từng bước được nâng lên, đồng thời có nhiều cải tiến trong công tác phát hành cũng như được sự ủng hộ tích cực của lãnh đạo Bộ, các đơn vị trong Bộ và lãnh đạo các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong 7 năm qua, mặc dù có tới gần 3 năm bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19 gây ra, song số lượng phát hành Tạp chí vẫn được duy trì ở mức cao, hằng năm đạt trên 1 vạn bản/số.
TS. Trần Ngọc Diễn,Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội phát biểu chỉ đạo Đại hội
Bên cạnh tuyên truyền trên Tạp chí in, Tòa soạn cũng đã cập nhật hàng giờ, hàng ngày một cách tương đối toàn diện trên Tạp chí điện tử các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, các vấn đề thời sự, các sự kiện quan trọng trong và ngoài nước. Tính trung bình mỗi tháng, Tạp chí đã cập nhật gần 300 tin, bài về các hoạt động, sự kiện của Bộ, ngành và của đất nước trên Tạp chí điện tử. Trong giai đoạn 2018 - 2022, Tạp chí đã cập nhật khoảng 15.000 tin, bài lên Tạp chí điện tử, phản ánh toàn diện, cập nhật kịp thời các tin tức, sự kiện, các lĩnh vực công tác của ngành và của đất nước...
Trong giai đoạn 2016 - 2022, tổ chức của Công đoàn Tạp chí tiếp tục được củng cố và phát triển. Đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm kiện toàn đảm bảo đủ về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng; số nữ ủy viên Ban Chấp hành chiếm 40%.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028
Công đoàn Tạp chí đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, lao động gương mẫu thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn.
Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động; các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; về chủ quyền biển, đảo; về phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong đó, Ban Nữ công Công đoàn Tạp chí đã đẩy mạnh tuyên truyền trong nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động hăng hái tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…
Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Chi bộ, Lãnh đạo Tạp chí, các hoạt động văn hóa, thể thao và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các công đoàn viên của Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội đã đạt được nhiều kết quả ghi nhận.
Đại diện Công đoàn bạn phát biểu
Ngoài ra, Công đoàn Tạp chí còn tích cực kêu gọi đoàn viên tham gia ủng hộ các cuộc vận động do Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Lao động – TBXH phát động như tham gia hiến máu tình nguyện, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ đồng bào bị thiên tại, lũ lụt, ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu; ủng hộ Quỹ Vì phụ nữ trẻ em nghèo; Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và các phong trào từ thiện xã hội do Tạp chí Lao động và Xã hội phát động…
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động – TBXH Hoàng Thị Thu Huyền đánh giá cao và ghi nhận những kết quả hoạt động của Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2016 – 2022. Qua đó, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Phóng viên Nguyễn Lại Thìn tham luận tại Đại hội
Chủ tịch Hoàng Thị Thu Huyền, nhấn mạnh: Công đoàn Tạp chí đã phối hợp với chính quyền làm tốt công tác động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thông qua việc thúc đẩy các phong trào thi đua, khích lệ cán bộ, viên chức, người lao động phấn đấu vươn lên. Số lượng phát hành Tạp chí in luôn duy trì ở mức cao, Tạp chí điện tử chưa có sai sót về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không vi phạm Luật Báo chí và ngày càng khẳng định uy tín đối với bạn đọc.
“Công đoàn Tạp chí đã phối hợp tốt với chính quyền quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách; duy trì nguồn thu nhập tăng thêm đoàn viên công đoàn nhằm động viên, khích lệ người lao động có thêm động lực, trách nhiệm và nhiệt huyết trong thực hiện công việc” – Chủ tịch Hoàng Thị Thu Huyền, ghi nhận.
Phát biểu tại Đại hội, TS. Trần Ngọc Diễn, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Xã hội, đặc biệt nhấn mạnh: Phát huy và kế thừa những kết quả đạt được, Công đoàn Tạp chí nhiệm kỳ 2023 – 2028 tiếp tục truyền thống đoàn kết, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, lấy chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn làm nhiệm vụ trọng tâm, luôn giữ sự ổn định, duy trì các hoạt động đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn...
Chủ tịch Hoàng Thị Thu Huyền và TS. Trần Ngọc Diễn,Tổng Biên tập chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội nhiệm kỳ 2023 - 2028
Phát huy những kết quả đã đạt được, trên cơ sở những bài học kinh nghiệm được rút ra từ nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội đã tập trung thảo luận xác định phương hướng, đề ra 9 mục tiêu chủ yếu và 4 nhiệm vụ quan trọng, 5 nhóm giải pháp chính trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn, tăng cường đoàn kết để xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.
Đại hội Công đoàn Tạp chí Lao động và Xã hội cũng đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 – 2028 cùng 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phóng viên