Thời sự
Công đoàn Bộ LĐ-TB&XH đóng góp quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành
07:06 AM 02/02/2024
(LĐXH)- Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nhấn mạnh: Công đoàn Bộ và 100% công đoàn trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023.
Chiều 01/2 tại Hà Nội, Công đoàn Bộ Lao động – Thương  binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Tấn Dũng – Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng; đồng chí Thái Hoài Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam.
Đồng chí Lê Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Tấn Dũng cho biết, năm 2023, toàn ngành đã nỗ lực rất lớn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, trong đó phải kể đến vai trò của Công đoàn.
Công đoàn Bộ cũng đã đóng góp quan trọng trong thực hiện tốt các nhiệm vụ Quốc hội giao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt. Đặc biệt, lĩnh vực an sinh xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực lớn trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, điều đó thể hiện ở tính đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, tinh thần của tổ chức Công đoàn.
Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ đã phối hợp tốt với chính quyền, Đoàn thanh niên động viên người lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ; đổi mới hoạt động, triển khai đầy đủ các phong trào thi đua; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn… 
Trong năm qua, Công đoàn Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động TDTT, tạo khí thế thua sôi nổi trong toàn ngành.
Đồng chí Thái Hoài Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
“Công đoàn Bộ và 100% công đoàn trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2023” – đồng chí Lê Tấn Dũng ghi nhận; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Bộ cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, thi đua, tránh hình thức; cần đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu trong lộ trình thực hiện Nghị quyết của Công đoàn Bộ và công đoàn cấp trên.
“Tổ chức Công đoàn cần tạo động lực cho cán bộ, người lao động, công đoàn viên phát huy năng lực, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành” – đồng chí Lê Tấn Dũng nhấn mạnh.
Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Sỹ Tuấn – Phó Chủ tịch công đoàn Bộ, Phó Chánh văn phòng Bộ cho biết, năm 2023, thực hiện năm các cấp Công đoàn tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 và tiếp tục thực hiện phương châm chỉ đạo “Đoàn kết - Kỷ cương - Đối mới - Phát triển” của Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.
Đồng chí Bùi Sỹ Tuấn báo cáo tại Hội nghị
Kết quả là: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đạt tiến độ đề ra; các nhiệm vụ của ngành đều đạt kế hoạch. Bộ đã chủ động đề xuất với Chính phủ, phối hợp với các tỉnh, thành phố để cùng nhận diện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ của ngành ở địa phương nói chung; đồng thời, phát huy kết quả đã đạt được, nhân rộng những mô hình, cách làm hay, hiệu quả trên cả nước.
Đạt được thành công này, đó là kết quả của sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và sự nỗ lực phấn đấu, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Năm 2023, Công đoàn Bộ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 02- NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ khóa IX nhiệm kỳ 2023-2028.
Toàn cảnh Hội nghị
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, các cấp Công đoàn Bộ đã vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua “Lao động giỏi”; “Lao động sáng tạo”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”; Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”; xây dựng cơ quan, đơn vị theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”…
Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, công đoàn các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền và tổ chức đoàn thanh niên động viên đoàn viên khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ, tạo bầu không khí phấn khởi và quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.
Hồng Minh