Giáo dục - Nghề nghiệp
Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022
11:26 AM 21/06/2022
Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 như sau:
1. Mã tuyển sinh và địa điểm đào tạo
- Mã tuyển sinh: DLS
- Địa chỉ: Số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111).
- Website: www.ldxh.edu.vn
Toàn cảnh Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội
2. Điều kiện dự tuyển
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.
- Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.
- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển
Xét tuyển sinh theo 3 phương thức:
  1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
  2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (xét học bạ THPT);
  3. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển;
- Các chính sách ưu tiên trong tuyển sinh thực hiện theo Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non ban hành tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển: Áp dụng đối với cả 3 phương thức tuyển sinh như sau:

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT

(HỌC BẠ)

1

Kinh tế

7310101

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

40

10

2

Tâm lý học

7310401

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA);

Văn, Sử, Địa (VSĐ)

40

10

3

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

115

30

4

Tài chính ngân hàng

7340201

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

40

10

5

Bảo hiểm - Tài chính

7340207

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

40

10

6

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

125

30

7

Quản trị nhân lực

7340404

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

130

30

8

Hệ thống thông tin quản lý

7340405

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

40

10

9

Luật kinh tế

7380107

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

65

20

10

Công tác xã hội

7760101

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA);

Văn, Sử, Địa (VSĐ)

65

20

 

Tổng chỉ tiêu

700

180

 
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
4.1.1. Chỉ tiêu xét tuyển
Chỉ tiêu cho mỗi cơ sở đào tạo và mỗi ngành học theo bảng nêu trên.
4.1.2. Đối tượng xét tuyển
Thí sinh trúng tuyển là thí sinh có kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đạt mức điểm đảm bảo chất lượng theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn thi/bài thi, xét tuyển và cơ sở đào tạo.
4.1.3. Điểm xét tuyển
Từ tổng điểm cao đến thấp, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có) cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh cho từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành đào tạo.
4.1.4. Thời gian
Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trong Đề án tuyển sinh năm 2022 hoặc trong các thông báo cập nhật thường xuyên trên Website của Trường.
Sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội
4.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT
4.2.1. Chỉ tiêu xét tuyển
Chỉ tiêu cho mỗi cơ sở đào tạo và mỗi ngành đào tạo theo bảng nêu trên.
4.2.2. Đối tượng xét tuyển
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và có tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển (như mục 3 ở trên) của từng học kỳ năm học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học kỳ) ở bậc THPT đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ưu tiên (nếu có). Nhà trường xét tuyển từ tổng điểm cao đến thấp cho đến khi đủ số lượng tuyển sinh.
4.2.3. Thí sinh nộp Hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường Bưu điện
  • Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Phiếu đăng ký xét tuyển (có mẫu 01 kèm theo);
- Căn cước công dân (Bản sao có công chứng);
- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2022); Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022, nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản chính) sau khi có thông báo trúng tuyển;
- Học bạ THPT (bản sao có công chứng);
- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
  • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/06/2022 đến 17h00 ngày 20/7/2022.
  • Lệ phí xét tuyển: 25.000 đồng/01 nguyện vọng . Nếu thí sinh không nộp lệ phí xét tuyển thì hồ sơ không được chấp nhận.
  • Địa chỉ nộp hồ sơ và lệ phí:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu chính theo hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo - Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội, Nhà A, Số 1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111).
Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển vào tài khoản số: 0251 002 888 666; Tại ngân hàng VCB chi nhánh Bình Tây (nội dung nộp tiền ghi rõ: Thi sinh <họ và tên thí sinh> nop le phi xet tuyen hoc ba nam 2022).
4.2.4. Thí sinh ĐKXT online:
  • Đối tượng ĐKXT: Tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đều bắt buộc phải đăng ký xét tuyển online trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. (bao gồm thí sinh đã nộp hồ sơ và chưa nộp hồ sơ xét tuyển tại Trường).
  • Thời gian ĐKXT: Thực hiện theo thời gian quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo. Bắt đầu đăng ký sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết thúc sau khi có kết qủa thi và xét tốt nghiệp THPT.
4.3. Phương thức 3: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển:
4.3.1. Các đối tượng được xét tuyển thẳng vào Trường như sau:
- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT;
- Thí sinh đạt đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng. Thí sinh được xét tuyển thẳng cụ thể:
+ Thí sinh đoạt giải các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh được xét tuyển thẳng vào tất cả ngành đào tạo của Nhà trường, bao gồm: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật kinh tế, Bảo hiểm – Tài chính, Công tác xã hội, Tâm lý học, Hệ thống thông tin quản lý, Tài chính – Ngân hàng.
+ Thí sinh đoạt giải các môn Sử, Địa được xét tuyển thằng vào các ngành: Công tác xã hội và Tâm lý học.
- Thí sinh thuộc diện quy định dưới đây, Trường căn cứ kết quả học tập THPT của học sinh (học bạ), tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành đào tạo xem xét và quyết định cho vào học. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 1 (một) năm học trước khi vào học chính thức. Chương trình bổ sung kiến thức do Hiệu trưởng quy định;
+ Thí sinh là người là người khuyết tật đặc biệt nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;
+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định hiện hành của Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ;
+ Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định của Chính phủ, Thủ tưởng chính phủ;
+ Thí sinh là người nước ngoài có kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực Tiếng Việt quy định tại Điều 6 Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam của Bộ trưởng Bộ GDĐT để xem xét, quyết định cho vào học;
4.3.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/6/2022 đến 17h00 ngày 20/7/2022
- Hồ sơ xét tuyển thẳng gồm:
+) Phiếu đăng ký xét tuyển (có mẫu 02, mẫu 03 kèm theo);
+) Căn cước công dân (bản sao có công chứng);
+) Giấy chứng nhận ưu tiên
 +) Học bạ (bản sao có công chứng)
- Địa chỉ nhận hồ sơ:
Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu chính theo hình thức chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Quản lý đào tạo - Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội, Nhà A, Số 1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111).
4.3.3. Thí sinh không dùng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào Trường như sau
Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn đã tốt nghiệp THPT, được ưu tiên xét tuyển vào các ngành Trường. Cụ thể:
- Thí sinh đoạt giải các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Anh được ưu tiên xét tuyển tất cả ngành đào tạo của Nhà trường, bao gồm: Quản trị nhân lực, Kinh tế, Kiểm toán, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Luật kinh tế, Bảo hiểm, Bảo hiểm – Tài chính, Công tác xã hội, Tâm lý học, Hệ thống thông tin quản lý, Ngôn ngữ Anh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Công nghệ thông tin; Tài chính – Ngân hàng.
- Thí sinh đoạt giải các các môn Sử, Địa được ưu tiên xét tuyển 02 ngành Công tác xã hội và Tâm lý học.
5. Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý đào tạo - Cơ sở II Trường Đại học Lao động - Xã hội, Nhà A, Số 1018 Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.
Hotline: 028.38837801 (số nội bộ: 108,109,111).            
Email: pqldt@ldxh.edu.vn.
Website: http://www.ldxh.edu.vn.
Facebook: https://www.facebook.com/ldxh.edu.vn/.