VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em VTV1
Bữa ăn bán trú nâng bước em tới trường
10:01 AM 19/04/2023
Tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú tại các trường phổ thông và mầm non đã góp phần quan trọng để con em đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh, yên tâm học tập.
Từ khóa: Bán trú Trẻ Em