Xã hội
Bảo hiểm xã hội TP.HCM vượt khó về đích thành công
09:48 AM 28/02/2024
(LĐXH) - Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, song Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

  • Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TPHCM phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, ngành Bảo hiểm Xã hội ( BHXH) TPHCM luôn nhận được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thành ủy, UBND, BHXH Việt Nam, cùng với phối hợp tích cực của các sở ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt sự nỗ lực của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động (CBVC-NLĐ) toàn ngành BHXH TP.HCM trong năm 2023 đã hoàn thành cơ bản các công việc, chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.

Thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ

Theo ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH TP.HCM, tính đến 31/12/2023, các chỉ tiêu về thu và phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đều đạt kế hoạch năm. Các chế độ chính sách BHXH, BHYT được giải quyết và chi trả kịp thời đến người thụ hưởng. Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) được quan tâm thường xuyên nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi giao dịch và thụ hưởng chính sách.

Ông Hiệp cho biết, hiện tổng số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn Thành phố là 2.767.028 người, đạt 101,72% kế hoạch, tăng 3,98% so với năm 2022. Trong đó, tham gia BHTN: 2.624.207 người, đạt 101,76% kế hoạch, tăng 2,82% so với năm 2022. Tham gia BHYT: 8.720.272 người, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 2,01% so với 31/12/2022, độ bao phủ BHYT đạt 92,25% dân số.2.291.467 người, đạt 101% kế hoạch; BHXH tự nguyện 51.289 người, đạt 101% kế hoạch; bảo hiểm thất nghiệp 2.244.136 người, đạt 101% kế hoạch; BHYT 8.165.504 người, đạt 101% kế hoạch.

Bên cạnh đó, số thu BHXH, BHYT và bảo  hiểm thất nghiệp (BHTN), trong năm 2023 trên địa bàn Thành phố được nhiều kết quả đáng nghi nhận. Cụ thể tính đến 31/12/2023, số thu BHXH, BHYT, BHTN là 86.183,65 tỷ đồng, đạt 100,91% kế hoạch, tăng 11,05% so với cùng kỳ năm 2022. Số tiền chậm đóng tạm tính đến 31/12/2023 sau khi trừ số tiền chậm đóng dưới 01 tháng, số tiền còn phải thu ngân sách, số chậm đóng khó thu và số chậm đóng của các đơn vị  là 3.685,74 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ là 4,04% (tỷ lệ nợ BHXH Việt Nam giao là 4,05%). Ngoài ra, toàn Thành phố hiện có 193 tổ chức dịch vụ thu thu BHXH, BHYT với 1.022 điểm thu và 2.321 nhân viên thu.

Cùng với đó, BHXH Thành phố đã cấp sổ BHXH là 2.534.631 người, đạt tỷ lệ 99,9% so với số người tham gia BHXH, tăng 0,0018% so với năm 2022. Đồng thời, cấp mới, cấp lại, xác nhận quá trình đóng BHXH khi người lao động nghỉ việc, chuyển công tác kịp thời. Ngoài ra,  người tham gia BHYT được gia hạn, cấp đổi thẻ kịp thời, tạo thuận lợi khi KCB BHYT. Tổng số thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng là 8.000.101 thẻ, tăng 0,02% so với năm 2022.

Song song đó, BHXH Thành phố còn tham mưu UBND Thành phố giao chỉ tiêu thanh toán các chế độ BHXH không dùng tiền mặt cho cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Hiện nay tỷ lệ chi trợ cấp một lần qua tài khoản đạt 98,7%; chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng đạt 72,25%. Thành phố hiện đang quản lý 254.657 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Trong năm 2023, tổng số chi trả BHXH, BHYT, BHTN là 59.029 tỷ đồng, tăng 13,36% so với năm 2022.

Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động đảm bảo kịp thời, đúng theo quy định. Năm 2023, BHXH Thành phố đã giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho 1.403.628 lượt người hưởng, giảm 11,8% so với năm 2022.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, BHXH Thành phố đã ký hợp đồng KCB BHYT với 189 cơ sở y tế để tạo thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT trong việc khám chữa bệnh đúng quy định. Tính đến hết năm 2023, tổng số tiền chi khám chữa bệnh BHYT của người tham gia BHYT trên địa bàn Thành phố  là 22.688 tỷ đồng (tăng 14,15% so cùng kỳ năm trước. Số lượt người khám chữa bệnh là 20,59 triệu lượt người (tăng 18,76% so với năm 2022). Ngoài ra, BHXH TP.HCM đã kịp thời ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thanh toán chi phí khám chữa bệnh liên quan đến đúng quy định.

Ông Trần Dũng Hà, Phó Giám đốc BHXH TPHCM tặng thẻ BHYT cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố

Cùng với đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra trong năm được BHXH Thành phố quan tâm thực hiện đồng bộ. Đồng thời, xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thanh tra kiểm tra năm 2023; tích cực, chủ động phối hợp với thanh tra Sở Lao động Thương binh - Xã hội, Công an và các đơn vị liên quan thanh kiểm tra liên ngành việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Ngành cũng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm. Trong năm 2023, BHXH đã tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra 3.125 cuộc. Qua thanh, kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị lập thủ tục tham gia cho 842 lao động với số tiền là 6,1 tỷ đồng; điều chỉnh mức lương đóng cho 516 lao động, số tiền truy đóng là 859 triệu đồng; thu hồi số tiền hưởng chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định 113 triệu đồng, đề nghị 1.531 đơn vị khắc phục số tiền nợ 312 tỷ đồng, đề nghị thu hồi về quỹ BHYT do các cơ sở KCB BHYT chi sai quy định với số tiền là 4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BHXH Thành phố đã Ban hành 238 Quyết định xử lý vi phạm hành chính về BHXH, BHYT với tổng số tiền 13,1 tỷ đồng. Có 59 đơn vị chấp hành quyết định xử phạt với tổng số tiền nộp phạt là 2,2 tỷ đồng. Đồng thời,  thực hiện 232 lượt tiếp công dân trực tiếp để kịp thời giải đáp thắc mắc cho công dân theo đúng quy định pháp luật. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được thực hiện nghiêm túc, hầu hết các đơn thư được xử lý, giải quyết đúng quy trình Luật định.

BHXH Thành phố đã phối hợp với các Sở, ban ngành và địa phương thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chế độ và chính sách lao động, BHXH, BHYT cho người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân trên địa bàn thông qua nhiều hình thức để các cấp, các ngành, đơn vị sử dụng lao động và người dân nắm bắt kịp thời các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Năm 2023, Ngành đã tổ chức được 9.733 cuộc tuyên truyền với 199.565 người tham dự. Kết quả phát triển 6.704 người tham gia BHXH tự nguyện và 62.737 người tham gia BHYT hộ gia đình. Ngành cũng phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí, định hướng truyền thông và cung cấp kịp thời những hoạt động truyền thông của ngành BHXH Việt Nam và của BHXH Thành phố.

Trong năm 2023, BHXH Thành phố đã phối hợp với các cơ quan báo chí thực hiện 859 tin, bài về các chính sách BHXH, BHYT; đăng tải 940 tin, bài trên trang website của ngành; 583 tin trên trang Fanpape và 384 tin trên trang Zalo. Đồng thời, hướng dẫn, giải đáp 868 câu hỏi vướng mắc của người lao động, doanh nghiệp về thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ, của Ngành BHXH Việt Nam, BHXH Thành phố và cơ quan báo chí. Ngoài ra, ngành còn phối hợp với Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, ứng dụng VssID; tập trung phối hợp với các cơ sở giáo dục chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp, trực tuyến trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm học. Phối hợp Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố tổ chức 02 Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp với trên 300 doanh nghiệp tham dự; tổ chức 168 Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm thông tin những chính sách mới về BHXH, BHYT, ứng dụng VssID; tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp. Vận động mạnh thường quân, tổ chức từ thiện tặng 976 sổ BHXH và 7.013 thẻ BHYT với tổng số tiền là 3,22 tỷ đồng.

Lãnh đạo BHXH Thành phố  tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị, mạnh thường quân tài trợ sổ BHXH, thẻ BHYT cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố năm 2023

Về cải cách hành chính, trong năm BHXH Thành phố tiếp tục cải tiến quy trình tiếp nhận hồ sơ ở từng khâu; thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua thẻ ATM, các trường hợp người hưởng già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn… thì chi trả tận nhà; Triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về chính sách BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính: hướng dẫn người dân nộp hồ sơ qua Bưu điện. Đồng thời, công khai số điện thoại đường dây nóng, email, hỗ trợ tổ chức, cá nhân giao dịch điện tử. Qua khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp thì tỷ lệ hài lòng được ghi nhận trên 96%.

Ông Lò Quân Hiệp, Giám đốc BHXH Thành phố cho biết, phát huy kết quả đạt được, trong năm 2024, BHXH Thành phố tập trung thực hiện nhiệm vụ với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam". Đồng thời, tăng cường, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu tại các đơn vị; phát huy trí tuệ tập thể trong thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị. Phát động các phong trào thi đua nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị; khen thưởng và đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2024, Ngành BHXH Thành phố phấn đấu tăng số người tham gia BHXH đạt 2.769.800 người (tăng 0,1% so với năm 2023); tham gia BHTN 2.626.694 người (tăng 0,1%  so với năm 2023); tham gia BHYT 8.750.000 người (tăng 0,34 % so với năm 2023), tỷ lệ dân số tham gia BHYT là 93,5%. Số thu BHXH, BHYT, BHTN là 94.500 tỷ đồng, tăng 9,65% so với 2023 và tỷ lệ chậm đóng giảm dưới 4,05% số phải thu.

Ngoài ra, ngành còn tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT, khai thác hiệu quả các nhóm đối tượng tiềm năng; Phối hợp với Bưu điện Thành phố, các đại lý thu và các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân, hội viên tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, thực hiện tốt hoạt động cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT cho người tham gia; Xét duyệt chi trả các chế độ BHXH, BHTN bảo đảm đầy đủ quyền lợi người hưởng. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trong việc tuân thủ các quy trình nghiệp vụ và quy định của pháp luật; Thường xuyên tổ chức kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với các doanh nghiệp, BHXH quận, huyện trong giải quyết chế độ, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia BHXH.

                 Hoàng Cảnh